Ga naar de homepage gemeente Apeldoorn

Disclaimer

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Apeldoorn, zoals geplaatst of te benaderen via apeldoorn.nl/dataportaal hergebruiken in eigen toepassingen.

Aanvraag open data Zelf aan de slag Helpt u mee?

De gemeente Apeldoorn stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Apeldoorn sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.