Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 13

De agenda voor deze collegeperiode

Faciliteren van Smart City initiatieven in Apeldoorn

Onze rol in de manier van (samen)werken is met name die van facilitator en waar nodig investeerder. Wij zorgen voor bijvoorbeeld de infrastructuur als Lora en 5G zodat anderen initiatieven via deze netwerken kunnen ontplooien. Of voor de ruwe data bij projecten als het smart meten van geluid.

Zorgen voor bewustwording van de digitalisering in de wereld om ons heen

Velen zijn zich beperkt bewust van de digitalisering in de wereld om ons heen en hoe ver dat reikt. Wat betekent deze digitalisering voor de rol van de overheid? Waar moeten we rekening mee houden als we besluiten nemen? Hiervoor gaan we activiteiten ontplooien samen met onze (gemeentelijke) netwerkpartners.

Agenderen en bespreken van ethische vraagstukken omtrent Smart City

We werken verder aan het agenderen van de ethische vraagstukken die bij dit thema spelen. Willen we wat kan? Tijdens de behandeling hiervan op 13 juni 2019 in de gemeenteraad bleek, dat deze vraagstukken erg belangrijk worden gevonden. Ook het college vindt ethiek op dit thema erg belangrijk. We zullen daarom de discussie hierover blijven voeren en daarvoor passende activiteiten organiseren. Waar mogelijk samen met onze (gemeentelijke) netwerkpartners.

Inzetten van cofinancieringsmiddelen om smart innovaties toe te passen

We gebruiken het budget ook voor cofinanciering van experimentele projecten om smart innovaties toe te passen.

Participeren in netwerken om de kennis over Smart City te vergroten

We onderhouden contacten binnen netwerken met andere gemeenten, hogescholen/universiteiten en andere partijen om onze kennis te verrijken op het gebied van Smart Cities. Onze actieve participatie inzake Smart City in G40 en VNG verband levert een bijdrage om een landelijk voortrekkende rol te nemen.

Bijdragen aan de Data Agenda Overheid

Hiermee bestaat een directe link tussen Smart City, informatie gestuurd werken o.b.v. betere kwaliteit van data, open data, kennis delen en publieke waarden c.q. ethische vraagstukken over datagebruik. Dat kan o.m. een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening en het stelt ons als gemeente in staat om sneller en betere beslissingen te nemen. Daarbij zijn we een gesprekspartner voor meerdere ministeries.


Uw Reactie
Uw Reactie