Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar De binnenstad

De Hoofdstraat

Om begin 2022 met de bouw te kunnen starten van 'De Hoofdstraat' is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. U kent het terrein waar dit nieuwe gebouw moet gaan verrijzen (op de hoek Kanaalstraat en Hoofdstraat) als parkeerplaats, of het ‘Bongo-park’. Maar dat wordt anders. Over een paar jaar zit u hier namelijk met een drankje op het terras, doet u er wat boodschappen, of woont u er misschien wel. Het wordt het hoogste gebouw van de stad. Aan de kant van de Hoofdstraat ontstaat een pleintje met ruimte voor terrassen. Hieronder vindt u meer informatie over het plan. Ook leest u tot wanneer u bezwaar kunt maken en op welke manier.

De Hoofdstraat

Waarom is een wijziging van het bestemmingsplan nodig?

Omdat het bouwplan qua hoogte en bebouwingsoppervlakte niet aansluit op het geldende bestemmingsplan, is een wijziging nodig. Het plan “De Hoofdstraat” voorziet in de realisatie van circa 2.600 m2 bruto vloer oppervlakte commerciële ruimte op de begane grond en 139 woningen op de verdiepingen. Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van woningen en commerciële ruimte toe.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De beoogde start van de bouw is gepland begin 2022. De start van de bouw is afhankelijk van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure. De bouwperiode duurt circa 2 tot 2 1/2 jaar.

Wilt u de plannen inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan is online gepubliceerd om in te zien. Voor meer informatie over het bouwplan verwijzen we u graag naar de website van Nikkels en van Berlo. Zodra de werkzaamheden zijn begonnen, wordt u ook via deze website op de hoogte gebracht van de impact van de werkzaamheden.

Wilt u reageren, een vraag stellen of bezwaar maken?

In verband met Covid-19 is het helaas alleen mogelijk om de plannen digitaal in te zien en uw vragen erover digitaal te stellen. Dit kunt op de volgende manieren doen:

  • U kunt uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan stellen via binnenstad@apeldoorn.nl.
  • Wil u een formele reactie (uw zienswijze c.q. bezwaar) geven op het ontwerpbestemmingsplan? Dan kan dat binnen 6 weken na publicatie (publicatiedatum is 3 februari) van het ontwerpbestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende manieren:
    • Digitaal: vul het formulier in op onze website (inloggen met DigiD).
    • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat-hoek Kanaalstraat'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
    • Mondeling: maak een afspraak met mevrouw M. Kuipers telefoonnummer 14055.

Het Stadspark van Apeldoorn

De initiatiefnemers Van Berlo en Nikkels hebben het ontwerp wat er lag in 2020 aangepast. Belangrijke aanpassing is het groen langs de gevel, op het dak en op de balkons. Een andere aanpassing betreft het toevoegen van 19 woningen, het totaal aantal woningen komt hiermee op 139 woningen. In de binnenstad van de toekomst kijken we ook naar nieuwe vormen van mobiliteit. Zo willen we het gebruik van deelauto’s stimuleren. Van Berlo en Nikkels hebben afspraken gemaakt hierover met een bedrijf dat elektrische deelmobiliteit aan gaat bieden nabij “De Hoofdstraat”. Hiermee sluit dit gebouw aan bij de ambities van de Apeldoornse binnenstad. Op de pagina “Het Stadspark van Apeldoorn” leest u daar meer over.

Inschrijven nieuwsbrief