Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar De binnenstad

Mirador

In het voorjaar van 2023 wordt gestart met de bouw van woontoren Mirador op de hoek Kanaalstraat en Hoofdstraat. U kent het terrein waar dit nieuwe gebouw komt misschien nog als parkeerplaats, of van het Bongo-park. Maar er gaat veel veranderen! Over een paar jaar kunt u er heerlijk genieten op het terras, doet u er boodschappen, of woont u er misschien wel. Mirador wordt een blikvanger in de stad, de bouw van de woontoren met winkels zal ongeveer 2,5 jaar duren. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en er is veel ruimte voor groen. Aan de kant van de Hoofdstraat ontstaat een pleintje met ruimte voor terrassen.

Wilt u alvast een impressie zien? Kijk op de website van Mirador Apeldoorn. Hieronder vindt u meer informatie over het plan.

De Hoofdstraat

Wijziging bestemmingsplan vastgesteld

Omdat het bouwplan qua hoogte en bebouwingsoppervlakte niet aansloot op het geldende bestemmingsplan, was een wijziging nodig. Het plan “De Hoofdstraat” voorziet in de realisatie van circa 2.600 m2 bruto vloeroppervlakte commerciële ruimte op de begane grond en 139 woningen op de verdiepingen. Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van woningen en commerciële ruimte toe. In juli 2021 is de voorgestelde wijziging bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De beoogde start van de bouw is gepland in het voorjaar van 2023. De start van de bouw is afhankelijk van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure. De bouwperiode duurt circa 2 tot 2 1/2 jaar.

Wilt u de plannen inzien?

Voor meer informatie over het bouwplan verwijzen we u graag naar de website van Nikkels en van Berlo. Zodra de werkzaamheden starten, wordt u ook via deze website op de hoogte gebracht van de impact van de werkzaamheden. Bewoners en ondernemers in de buurt van het terrein krijgen t.z.t. informatie over de werkzaamheden en de impact daarvan.

Het Stadspark van Apeldoorn

De initiatiefnemers Van Berlo en Nikkels hebben het ontwerp dat er lag in 2020 aangepast. Belangrijke verandering is het groen langs de gevel, op het dak en op de balkons. Een andere aanpassing betreft het toevoegen van 19 woningen, het totaal aantal woningen komt hiermee op 139 woningen. In de binnenstad van de toekomst kijken we ook naar nieuwe vormen van mobiliteit. Zo willen we het gebruik van deelauto’s stimuleren. Van Berlo en Nikkels hebben afspraken gemaakt hierover met een bedrijf dat elektrische deelmobiliteit aan gaat bieden nabij “De Hoofdstraat”. Hiermee sluit dit gebouw aan bij de ambities van de Apeldoornse binnenstad. Op de pagina “Het Stadspark van Apeldoorn” leest u daar meer over.

Impressie van de Hoofdstraat

Impressie van de Hoofdstraat

Impressie van de Hoofdstraat

Impressie van de Hoofdstraat

Impressie van de Hoofdstraat

Impressie van de Hoofdstraat

Inschrijven nieuwsbrief