Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Driehuizerspreng

01-10-2012

De Driehuizerspreng ligt gedeeltelijk ondergronds.

Mijn Apeldoorn

De spreng ligt in de omgeving van de Prins Willem Alexanderlaan (PWA-laan) met de westelijke sprengkop bij de Nevenlandsehof en de zuidelijke sprengkoppen nabij de Blekersweg. In de toekomst zal de spreng uitmonden in de Grift. Inmiddels zijn de eerste herstelprojecten afgerond. Drie van de vier westelijke sprengkoppen zijn al hersteld. De vierde valt samen met herstelde Orderbeek in de Zanderijweg. De veelal brede parkachtige beekzone wordt opnieuw ingericht als een verbinding tussen de koppen en de Grift.

Driehuizerspreng Prins Willem Alexanderlaan

In het project Driehuizerspreng PWA-laan is de spreng bovengronds aangelegd langs de PWA-laan, met daarnaast een nieuwe groenstrook en een wandel/fietspad. De Driehuizerspreng wordt aangesloten op de Grift langs de PWA-laan. Het beekwater van de Driehuizerspreng blijft dan in het Griftsysteem, dit is positief. Schoon water blijft schoon en biedt goede kansen voor natuurontwikkeling. De spreng wordt passeerbaar voor vissen. Vroeger werd het beekwater ondergronds afgevoerd richting Apeldoorn Zuid, waarbij het vermengd kon raken met overstortwater vanuit het riool. In de beekzone zijn nieuwe bomen, struiken en wilde flora toegevoegd en het fietspad is verplaatst om meer ruimte te maken voor de beek.

Hoewel in 2016 de Driehuizerspreng tussen de Bronbeekhof en de Grift bij de Waterloseweg is aangelegd bereikt het water van de spreng de Grift nog niet. De bodem is nog niet helemaal waterdicht. Vaak zorgt het water er zelf voor dat kleine krimpscheurtjes in het leem worden gedicht. Dat is ook gebeurd bij de Orderbeek.

Wanneer

Voor de Driehuizerspreng is geen gescheiden visie opgesteld. Het toekomstbeeld voor de beek maakt deel uit van de Gebiedsvisie PWA-zone. Die is vervolgens uitgewerkt in een ontwikkelingsplan en beeldkwaliteitsplan (pdf, 13,7 MB).

Hoewel in het gebied de woningbouwontwikkelingen kleinschaliger zijn dan destijds gedacht wordt in verschillende projecten gewerkt aan het tot stand komen van een beekzone als belangrijke groenstructuur. Hieronder volgt een overzicht.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd:

  • Driehuizerspreng koppen West is uitgevoerd in 2012 . Hierbij zijn de sprengkoppen opgeknapt en is een pad aangelegd.
  • Driehuizerspreng Sparta Luce is afgerond in 2011 . Hier is de spreng opnieuw bovengronds aangelegd en een grote wadi gemaakt voor de infiltratie van regenwater.
  • Driehuizersprengkoppen Zuid - uitvoering op termijn
  • Driehuizerspreng PWA-laan van de Driehuizerweg tot aan de Grift- uitvoering 2016. Hier is de spreng bovengronds aangelegd met een aantakking op de Grift, is het pad aangepast en de groenstrook vernieuwd.

Andere projecten in relatie tot de spreng:

  • Bij woningbouw aan de Spartahof zal regenwater worden aangesloten op de al bestaande wadi met een overloop naar de spreng, 2017-2020
  • Bij de ontwikkeling Groenewoud is langs de PWA-laan een wadi met beplanting aangelegd. Deze wadi kreeg een overloop naar de Grift, 2016.

Meer informatie en downloads

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.

   • DriehuizersprengBekijk een grotere versie
  • De beekzone van de Driehuizerspreng langs de PWAlaan vormt een ecologische en recreatieve verbinding met de Grift.Bekijk een grotere versie
  • Wandelpad langs de DriehuizersprengBekijk een grotere versie