Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Eenmalige subsidie in investeringskosten sportinfrastructuur

Organisaties/particulieren kunnen subsidie aanvragen voor eenmalige initiatieven die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente. Hebt u een goed initiatief en valt dit niet onder de al bestaande regelingen?.

Mijn Apeldoorn

Het was in 2019 mogelijk om hiervoor aanvragen in te dienen tot 1 mei 2019. Het indienen van aanvragen is nu niet meer mogelijk.

Vóór 1 maart 2020 maakt de gemeente bekend welk bedrag in 2020 beschikbaar wordt gesteld voor subsidie aan investeringen door sportverenigingen in de eigen sportinfrastructuur. Vanaf 1 maart 2020 tot 1 mei 2020 kunnen daarvoor dan opnieuw aanvragen worden ingediend.

Aanvragen

Verdeling

Regeling