Ga naar de homepage

Eerste stadsgesprek “Jij in het centrum”

09-11-2017 16.10 uur

Dinsdag 7 november was het eerste stadsgesprek vanuit de campagne “Jij in het centrum”. Met deze campagne wordt input opgehaald voor onder meer het omgevingsplan binnenstad. Thema die avond was leegstand. Aan de hand van prikkelende stellingen, ingebracht door wethouder Nathan Stukker en ambassadeurs Petra Hart en Peter Vroon ontstond een levendige discussie, met als resultaat een gedeelde mening over hoe om te gaan met leegstand; zie leegstand niet als de vijand, maar als een kans.

Mijn Apeldoorn

Tweede stadsgesprek

Het tweede stadsgesprek met het thema: Horeca, staat gepland op 20 november van 18.30 - 20.30 uur. U bent van harte welkom om mee te praten! Op de Facebookpagina Jij in het Centrum wordt volgende week gecommuniceerd waar het gesprek zal plaatsvinden. Meld je nu alvast aan.

Oproep ‘Spreek je uit!’

Sinds begin oktober gaat de gemeente, samen met partners als stichting centrummanagement en de wijkraad centrum, uitgebreid met bewoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers in gesprek. Zowel ‘online als offline’. We halen op wat er leeft, wat mensen belangrijk vinden, wat er beter kan of juist wat goed gaat en wat hun ideeën zijn over de binnenstad. Centraal staat de oproep “Hoe denk jij over het centrum? Spreek je uit!”

Dialoog als input

Verspreid door de binnenstad liggen folders bij ondernemers op de balie en worden stadsgesprekken georganiseerd. Online is Facebook hét centrale medium waarop elke belanghebbende zijn mening kan geven over de binnenstad. De bedoeling is dat iedereen die dat wil, gaat reageren op de diverse statements, vragen en stellingen over de binnenstad. Zodat een dialoog ontstaat rondom belangrijke thema’s in de binnenstad spelen. Die dialoog vormt de input voor onder meer het toekomstige omgevingsplan binnenstad.