Fotograaf: Vecteezy

Elkaar ontmoeten op het warmtecongres in Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn zet grote stappen in de warmtetransitie, zodat heel Apeldoorn in 2050 over is van aardgas naar duurzame warmte. Met 72.000 woningen en 9.200 gebouwen in Apeldoorn, is dat een opgave van formaat. Waar we samen met partners aan werken. En leren van elke fase en van elkaar. Want samen kom je verder. Daarom zijn we trots dat het warmtecongres op 12 oktober 2023 in Apeldoorn plaatsvindt. Hier komen alle spelers van dit deel van de energietransitie elkaar tegen.

Verbinden en samenwerken

Het thema van de 16de editie van het warmtecongres is ‘verbinden en samenwerken”. Iets wat aansluit bij onze aanpak voor de warmtetransitie. Dit is geschreven met partners (de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, Mooiland, Veluwonen, Liander, energiecoöperatie deA) en met inwoners. Per buurt bekijken we welke soort duurzame warmte het beste past.

Dit kan per woning verschillen, bijvoorbeeld met een warmtepomp, of per buurt, zoals een warmtenet. Er is geen enkele oplossing die voor heel Apeldoorn werkt, omdat elke wijk anders is. We maken duidelijke plannen voor de buurt, samen met de partners en buurtinitiatieven. We denken na over vragen zoals: Wat is de beste duurzame oplossing? Wat zijn de kosten? Hoe kunnen we dit plan uitvoeren? De uitvoeringsplannen maken we samen met inwoners, omdat woningen, buurten en bewoners van elkaar verschillen. De een wil graag meedenken of kennis uitwisselen, de ander kijkt liever vanaf de zijlijn mee. Bij de buurtplannen draait het erom dat iedereen op zijn eigen manier kan meedoen.

2-daags programma

Op 12 oktober openen wethouder Danny Huizer (klimaat en energie) en Jeroen Joon (economie) het programma. In dit filmpje, te vinden op deze pagina, nemen ze je alvast mee in de Apeldoornse aanpak. Sprekers zijn onder andere Reinier Koppelaar (plv. Directeur Energiemarkt, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken). Onderwerpen die tijdens kennissessies op tafel komen, zijn bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden in de financiering van de warmtetransitie (Triodos bank), tariefregulering (ACM) en cyberuitdagingen in de warmtetransitie (Hudson Cybertec). Ook collega’s van gemeente Apeldoorn delen kennis en ervaringen, zoals over de rol en oprichting van het WarmteNetwerk Apeldoorn en de optimale benutting van beperkte duurzame bronnen. Voor woningcorporaties zijn er aparte sessies met relevante onderwerpen.

De dag voor het congres kunnen deelnemers aan het congres zien hoe we in Apeldoorn warmtetransitie organiseren en faciliteren in de dagelijkse praktijk. Een unieke kijk in de keuken. Zoals in de wijk Kerschoten: een van de landelijke proeftuinen aardgasvrije wijken. Hoe gaat het proces, wat zijn de ervaringen? Waarom is de waterzuivering zo’n waardevolle bron? En hoe past dit project in de verdere uitrol van duurzame warmte in Apeldoorn? Remeha vertelt over de rol die warmtepompen spelen in de warmtetransitie en wanneer dit een goede optie is. Je ziet met eigen ogen hoe de warmtepompen geproduceerd worden. Daarnaast gaan we naar NewTechPark. Een unieke plek die mensen, bedrijven en onderwijsinstellingen inspireert en faciliteert om te kiezen zich een leven lang te ontwikkelen in de techniek. Op een historische locatie waar het wemelt van creatieve en innovatieve bedrijven, namelijk het Zwitsalterrein.

De warmtetransitie vraagt om een enorme hoeveelheid arbeidskrachten die de technische kant uit kunnen voeren. In Apeldoorn bundelen bedrijven, kennisinstellingen en medewerkers van de toekomst zich om dit mogelijk te maken. De warmtetransitie is ook een sociale beweging waar inwoners in meegaan. In Apeldoorn kan iedereen die vragen heeft over de warmtetransitie terecht bij het Energiepunt. Energieadviseurs staan klaar om concrete oplossingen te tonen en te helpen om de juiste stappen te maken.

Meer lezen en inschrijven kan via de website van het warmtecongres. Op de energie pagina van de gemeente Apeldoorn staat meer informatie over de aanpak voor Apeldoorn energieneutraal en aardgasvrij in 2050.

Uw Reactie
Uw Reactie