Meebeslissen, meedenken en meedoen
Fotograaf: Rob Voss
Meebeslissen, meedenken en meedoen

De sleutel voor een goede overstap op duurzame warmte is dat we het met elkaar doen. Inwoners, gemeente, ondernemers en organisaties: iedereen kan z’n schouders eronder zetten. Met z’n allen ontdekken we de beste wegen.

Denk mee met de energietransitie

Samen kunnen we aan de slag. Onze inwoners zijn een belangrijke partner.

Vragenlijst

Begin 2021 hebben we van ruim 3000 inwoners een reactie gekregen op onze vragenlijst. We vroegen wat u, als inwoner van Apeldoorn, belangrijk vindt. Zoals, wat betekent de opgave naar aardgasvrij voor u? En zijn er al energiebesparende of isolerende maatregelen gedaan in uw huis? Ruim 75 procent van de inwoners weet dat we in 2050 van het aardgas af gaan. Ook het onderwerp aardgasvrij wonen vinden inwoners belangrijk, vooral voor het milieu en het nageslacht. Er wordt al veel aan energiebesparende en isolerende maatregelen gedaan. Zoals dubbelglas, isolatie van muur en dak en zonnepanelen. Benieuwd naar alle uitslagen? Bekijk onze energiemonitor. We hebben deze informatie ook gebruikt om met inwoners in gesprek te gaan tijdens de Tafel van 15.

De vragenlijst zetten wij één keer in de twee jaar opnieuw uit.

Tafel van 15

Meer dan 125 inwoners van Apeldoorn hebben zich aangemeld om mee te denken over de aanpak in de Transitievisie Warmte. We zijn met 15 inwoners in gesprek gegaan, tijdens drie online bijeenkomsten. Een belangrijk onderwerp was de kosten. Dit zien ze als een drempel voor mensen om aanpassingen te doen aan hun huis. Hoe zorgen we dat het haalbaar en betaalbaar voor iedereen wordt? Een ander belangrijk onderwerp was: Wanneer gaat de straat waar ik woon van het aardgas af? En participatie: Hoe informeren we iedereen over de aanpak en hoe zorgen we ervoor dat de mensen in de wijken en buurten meedoen? Door met een kleine groep mensen hierover te praten hebben we veel begrip en ideeën gekregen.

Een reactie geven op de Transitievisie Warmte

  • Tot en met 20 oktober 2021 kon u het ontwerp Transitievisie Warmte bekijken en een reactie geven.
  • Onze gemeenteraad heeft op 23 december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld.

Uitvoeringsplan

In de Uitvoeringsplannen maken we duidelijke plannen voor de buurt. We denken na over vragen zoals: Wat is de beste duurzame oplossing? Wat zijn de kosten? Hoe kunnen we dit plan uitvoeren? De Uitvoeringsplannen maken we samen met inwoners, omdat alle woningen, buurten en bewoners van elkaar verschillen. De een wil graag meedenken of kennis uitwisselen, de ander kijkt liever vanaf de zijlijn mee. Bij de buurtplannen draait het erom dat iedereen op zijn eigen manier kan meedoen. De gemeente stelt hiervoor een projectleider per buurt aan. En er komt professionele hulp van een adviesbureau om inwoners te coachen. Samen kiezen we de beste route.

Meedenken in de denktank

Onze denktank is het vervolg op de Tafel van 15. De sleutel voor een goede overstap naar duurzame warmte is dat we het met elkaar doen. Wilt u meebeslissen, meedenken en meedoen over dit onderwerp? Meld u zich dan aan voor de denktank.

De denktank is voor iedereen die op gemeentelijk niveau wil meedenken over verschillende thema’s over duurzame warmte. U kunt zelf thema’s voorstellen en de gemeente kan thema’s op de agenda zetten. We zijn benieuwd naar uw ideeën, adviezen of zorgen. Door samen met u hierover te praten krijgen we een goed beeld van wat onze inwoners belangrijk vinden. De denktank start begin 2022.

Aanmelden voor de denktank kan door een mail te sturen naar energietransitie@apeldoorn.nl.

Meedoen met uw eigen huis

Wilt u nu al aan de slag met het verduurzamen van uw woning? Energiecoaches van deA en het Energiepunt helpen inwoners op weg. Bij het Energiepunt vindt ook u tips en gratis advies. 

Energietransitie

Ook in de toekomst willen we fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. Door klimaatveranderingen warmt de aarde op en dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur en voor ons. We kunnen deze veranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot te verminderen. En daarvoor hebben we een doel gesteld: in 2050 zijn we in Apeldoorn energieneutraal en aardgasvrij. Dat kunnen we bereiken door minder energie te gebruiken en meer duurzame energie op te wekken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail naar warmte@apeldoorn.nl 

Meer energietransitie

Uw Reactie
Uw Reactie