Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeenteraad beslist positief over ’Het Stadspark van Apeldoorn’

27-01-2021

Winkelen in de groene Parkstraat? Relaxen in het Griftpark? Wonen in een voormalig winkelpand? Dit zijn enkele plannen die beschreven staan in het ontwikkelperspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’. De gemeenteraad van Apeldoorn stelde dit ontwikkelperspectief donderdag 21 januari vast. Met dit perspectief als inspiratiebron werken ondernemers, inwoners, investeerders en partners de komende tien jaar aan meer groen in de binnenstad en aan de groei van de Apeldoornse binnenstad.

Mijn Apeldoorn

Het ontwikkelperspectief en corona-tijden

Dromen over de toekomst van de binnenstad: het lijkt wrang juist nu veel binnenstad-ondernemers zware tijden doormaken en waarbij velen vechten voor het voortbestaan van hun zaak. Maar daarom is het ook juist belangrijk om met visie te werken aan de ontwikkeling van de binnenstad op de langere termijn. Om nieuw perspectief te bieden voor ondernemers, Apeldoorners en investeerders.

Groeien en groener

Dat binnensteden aan het veranderen zijn is in elke grote stad zichtbaar. Wethouder Maarten van Vierssen: “Apeldoorn staat net als veel andere steden voor een aantal grote opgaven. Zo verandert de manier waarop we winkelen, groeit de behoefte aan woningen en aan schone mobiliteit en kampen we met effecten van klimaatverandering. Alle partners voelen een urgentie om met de binnenstad aan de slag te gaan. Ondanks deze uitdagende tijden hebben we allemaal een doel: onze binnenstad zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Ik ben blij dat dit in het Stadspark van Apeldoorn samenkomt.”

Waarom een Stadspark?

Het Stadspark is een metafoor voor de ambities die het ontwikkelperspectief voor de binnenstad heeft. Apeldoorn en het fenomeen stadsparken zijn al sterk met elkaar vervlochten. Denk aan de vele parken die onze stad rijk is en de vele natuur in en rond Apeldoorn. Maar juist in de binnenstad is het voor Apeldoorn kenmerkende groen minder terug te vinden. Maarten van Vierssen: “Het principe van het Stadspark is een economische én een ‘groene’ agenda samen. Het enige echte groene hart van Nederland is de Veluwe. De binnenstad als Stadspark maakt van de binnenstad de groene motor. Hiermee kan Apeldoorn zich duidelijk positioneren en profileren. En kan het groeien op een manier die bij de stad past; het is een ambitie die ons past als een maatpak.”

Wat betekent dit plan voor de stad?

De ambitie is een drastische vergroening van 10% extra groene ruimte en 3000 nieuwe bewoners in de binnenstad. Daarmee neemt de aantrekkelijkheid van de binnenstad toe. En wordt de binnenstad een plek waar mensen graag wonen, werken en winkelen. Maar het Stadspark maken doen we samen. Wethouder van Vierssen: “Juist met alle partners en bewoners in de stad komen we tot de invulling en uitwerking van het Stadspark. Heel bewust willen we daarom met dit ontwikkelperspectief richting geven. Zodat we samen tot de invulling van het Stadspark komen. En daarmee gaan we door op de weg die we zijn ingeslagen. Want dit plan hebben we met inzet en denkkracht van veel partners gemaakt.” Dit samenwerken geven wij vorm in het nog uit te werken concept van een Stadsparkatelier. Bij de uitwerkingen worden partners, bewoners en ondernemers actief meegenomen, want het ontwikkelen van het stad doen we samen, met elkaar. De eerste projecten die vanuit dit plan die nu verder worden onderzocht en uitgewerkt, zijn: de Parkstraat, het Spoorpark met het Stationsplein, het Griftpark en een nieuwe manier van omgaan met mobiliteit in de stad.

Mobiliteit en het Stadspark

In de binnenstad als Stadspark spelen nieuwe vormen van mobiliteit een belangrijke rol. De auto is te gast en krijgt in de stad zelf minder ruimte. In de ‘Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn’ schetsen we hoe de nieuwe bereikbaarheid van het Stadspark er uitziet. De visie is online in te zien vanaf begin februari via onze website. Voor geïnteresseerden organiseren we 15 februari om 19.30 uur een Webinar. U kunt zich hiervoor opgeven via binnenstad@apeldoorn.nl.

Onderdeel van de Omgevingsvisie

Het ontwikkelperspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ wordt onderdeel van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie beschrijft de ontwikkelingen van de gemeente Apeldoorn richting 2040. Voor de Apeldoornse binnenstad is dit ontwikkelperspectief uitgewerkt, vooruitlopend op de Omgevingsvisie van Apeldoorn. We verwachten de Omgevingsvisie  in de zomer van 2021 ter inzage te leggen.

U kunt het ontwikkelperspectief lezen op apeldoorn.nl/stadspark. Heeft u vragen over dit bericht? Mail dan naar binnenstad@apeldoorn.nl.

 

Grifthofparkje

   • 1880 Apeldoorn als dorp op de kruising van twee wegen aan de GriftBekijk een grotere versie
  • 1920 Apeldoorn groeit waarbij het centrum verdicht en de omliggende wijken ontstaanBekijk een grotere versie
  • 2020 Apeldoorn uitgegroeid tot elfde stad van NederlandBekijk een grotere versie