Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gezinsstad ApeldoornApeldoorn is een fijne gezinsstad waar je lekker kunt wonen, werken, leren, opgroeien en oud worden. Dat willen we graag zo houden.

Mijn Apeldoorn

Samen met inwoners, instellingen en bedrijfsleven wil de gemeente dat onze stad en dorpen nóg aantrekkelijker  worden voor onze gezinnen, zonder daarbij mensen uit te sluiten.

Veel positieve verhalen

“Als je vraagt naar de ervaringen van gezinnen in onze stad, komen al snel veel positieve verhalen los”, vertelt wethouder Nathan Stukker. “Over de bosrijke omgeving, de parken en de vele speelveldjes in de wijken. Maar ook over het brede aanbod van sportverenigingen, scouting en cultuur. Het zijn allemaal belangrijke zaken die gezinnen aan onze stad binden.”

Thema's

Er gebeurt al veel voor gezinnen in Apeldoorn, maar het kan altijd beter. Met Gezinsstad Apeldoorn richten we ons de komende jaren  op drie belangrijke thema’s:
Buitenruimte voor iedereen
Apeldoorn is een gemeente met veel mooie buitenruimte. Daar kunnen we nog veel meer mee doen: spelen, bewegen, sporten en ontmoeten.  We zien dat in deze tijd kinderen minder buiten spelen, en liever achter een beeldscherm zitten. Maar we weten ook dat het ontzettend gezond en leerzaam is om lekker naar buiten te gaan. Daarom willen we de mogelijkheden om lekker buiten te ravotten vergroten en alle mensen aanmoedigen naar buiten te gaan.
Gezond en veilig opgroeien
In een aantrekkelijke gezinsstad kunnen kinderen veilig en gezond opgroeien. Samen kunnen we daar voor zorgen. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan fietsen in de stad en aan  verkeersveiligheid rond scholen. Maar ook door kinderen te stimuleren meer te bewegen, gezonder te eten en te ondersteunen als ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uiteraard mogen kinderen ook zelf meedenken! In Gezinsstad Apeldoorn tellen alle kinderen mee, welke achtergrond ze ook hebben.
Generaties verbinden
Bij een aantrekkelijke  gezinsstad denk je misschien vooral aan gezinnen met jonge kinderen. Maar Apeldoorn is er voor álle inwoners. We zien dat mensen van verschillende leeftijden, leefstijlen en culturen steeds minder contact met elkaar hebben. En dat is jammer, want we kunnen juist zoveel van elkaar leren en voor elkaar betekenen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet eenzaam worden en iedereen er toe blijft doen in de samenleving. Daar zet Gezinsstad Apeldoorn op in.

Apeldoornse gezinnen

Als gemeente willen we graag samen met jou werken aan Apeldoorn, zodat het een gemeente is om trots op te zijn. Waar het nu én in de toekomst goed wonen, werken en leven is. Dat willen we bereiken door meer de verbinding met elkaar te zoeken. Samen staan we sterk en kunnen we echt iets doen aan leefbaarheid, duurzaamheid, voorzieningen, veiligheid en het samenkomen van alle generaties.
Wat is een gezinsstad, zonder gezinnen? Daarom riepen we Apeldoornse gezinnen die graag mee willen denken op om zich aan te melden als ambassadeurs. Hieruit zijn 8 gezinnen geselecteerd, die de activiteiten en projecten een gezicht gaan geven. Ook denken zij mee over nieuwe plannen  van de gemeente.

Doe mee!

Ook jij kan meedenken en praten over de projecten en plannen. Heb je een mening over de thema’s? Of heb je zelf een goed idee? Dan horen we dat graag! Ga naar www.gezinsstadapeldoorn.nl. Daar kan je alle projecten en initiatieven bekijken, je mening geven en zien hoe je zelf in actie kan komen. Want Gezinsstad Apeldoorn zijn we samen!