Het zonnetje in huis

  • #duurzaam

Het zonnetje in huis

Ook in de toekomst willen we fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. En we willen voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. Door onze CO2-uitstoot kleiner te maken kunnen we de klimaatveranderingen afremmen.

Samen op weg

Het is 2050. Er rijden veel elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Kijk je in een willekeurige straat omhoog, dan zie je op daken de zonnepanelen schitteren in de zon. En rij je over de snelweg of in de pittoreske binnenlanden dan tref je af en toe een zonnepark, waar de schapen grazen in het weelderige gras onder de panelen. We halen het zonnetje in huis, als stralende bron voor onze duurzame energie.

We worden steeds groener

Steeds meer mensen in Nederland geloven in de kracht van groene energie. Ze zijn bewust bezig met de toekomst en duurzame energie. Iedereen draagt een steentje bij aan het behalen van het klimaatakkoord van Parijs, waarbij het belangrijkste doel is, het verminderen van de uitstoot van CO2. Ook in Apeldoorn kijken we hiernaar. We willen namelijk een leefbare wereld houden, ook voor de generaties die na ons komen.

Flat met zonnepanelen op het dak
Apeldoorn is in de regio koploper met zonnepanelen op daken van huizen, industriegebouwen en ook via zonneparken. Zo maken we steeds meer gebruik van zelfgemaakte groene stroom. Foto: Peter Louss

Apeldoorn Energieneutraal

Ons doel is dat in 2050 alle energie die we in Apeldoorn gebruiken, ook lokaal opwekken. Een energieneutraal Apeldoorn dus. Daarom gaan we aan de ene kant zoveel mogelijk energie besparen. En aan de andere kant energie duurzaam opwekken.

En we zijn goed op weg. Apeldoorn is in de regio koploper met zonnepanelen op daken. Inwoners, bedrijven en de gemeente wekken groene stroom op via zonnepanelen op daken van huizen, industriegebouwen en ook via zonneparken.

Zonnepark Brinkenweg

Aan de Brinkenweg, tussen bedrijventerrein De Ecofactorij en de snelweg, wekken vanaf 2022 precies 6.000 zonnepanelen energie op. En er wordt gewerkt aan natuur. Met de 6.000 panelen is er ook een klein natuurgebied aangelegd, met kruidenrijk gras, struiken en bomen en een waterpoel waar vogels verkoeling vinden in de zomer.

Tom Smit staat trots voor zijn zonnepaneel-gedekte pand
Tom Smit, bestuursvoorzitter De Ecofactorij: "Dit is de duurzaamste oplossing die er bestaat: De energie wordt direct gebruikt op de plek waar die wordt opgewekt." Foto: Rob Voss
Participanten van het zonnepark staan tussen de panelen
Het zonnepark is voor de helft eigendom van gemeente Apeldoorn. De andere helft is via coöperatie deA eigendom van de deelnemers aan het zonnepark. Foto: Peter Louss

Het veld met panelen levert energie aan bedrijven en industrie op De Ecofactorij. Daarbij is het zonnepark ook volledig in Apeldoornse handen. De helft is eigendom van gemeente Apeldoorn, de andere helft is via coöperatie deA eigendom van inwoners uit Apeldoorn die ‘ZonDelen’ hebben gekocht.

Tom Smit is bestuursvoorzitter bij De Ecofactorij. “De Ecofactorij is een bedrijfsterrein met een duurzame insteek. Zo zijn de afgelopen jaren op alle beschikbare daken op het terrein zonnepanelen gelegd.” Maar dat alleen was niet genoeg om het terrein van eigen duurzame stroom te voorzien.

Zonnepark Brinkenweg bracht uitkomst. “Sinds begin dit jaar wekt het zonneveld energie op. De 6.000 panelen van het zonneveld en de panelen op onze eigen daken maken stroom voor alle bedrijven en industrie op De Ecofactorij." Bijzonder is ook de batterijopslag. Een slim systeem regelt of de energie wordt gebruikt of opgeslagen. Zo wordt alle opgewekte stroom ook echt benut.

Zonnepark in cijfers

In het plan voor het zonnepark wordt ook de oorspronkelijke vegetatie ondersteund. Daarom is er op het zonnepark ook ruimte voor poelen, kruidenrijk gras, bossen en planten en bomen.

6
Zonnepanelen*
2.500
kWh* per jaar
23
m2* natuurlijk groen

*Aantallen x 1.000

Smit: "Doordat we alle zonne-energie afnemen, is Zonnepark Brinkenweg echt een lokaal initiatief. Niet alleen is de investering helemaal in Apeldoornse handen. Ook is het de duurzaamste oplossing die er bestaat: De energie wordt direct gebruikt op de plek waar die wordt opgewekt.”

Samen aan de slag

Het project op de Ecofactorij is een goed voorbeeld van een lokale samenwerking om doelbewust duurzame energie in te zetten. Zo maken we beetje bij beetje onze eigen omgeving duurzaam en toekomstbestendig.

De weg naar 2050 zal hobbelig zijn, met vallen en opstaan. Maar de sleutel voor een goede overstap op duurzame warmte is dat we het met elkaar doen. Inwoners, gemeente, ondernemers en organisaties: Iedereen kan z’n schouders eronder zetten. Met z’n allen kunnen we ontdekken wat de beste wegen zijn. En samen gaan we aan de slag met de energie van Apeldoorn.

Uw Reactie
Uw Reactie