Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hornbach en herontwikkeling Voorwaarts

10-07-2019

De Duitse bouwmarktketen Hornbach gaat een vestiging bouwen aan de Laan van Erica. Na een lange procedure heeft de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning goedgekeurd. Ook het bijbehorende verkeersplan is goedgekeurd. Medio augustus is de circulaire demontagesloop van de Americahal begonnen. Dit betekent dat niet alleen materialen worden hergebruikt, maar dat de hal ook elders wordt herplaatst.

Mijn Apeldoorn

De demontagesloop van de Americahal is gestart.

Aan de buitenzijde is nog niet veel te zien, want de hal wordt van binnenuit ontmanteld. Naast de demontage van de Americahal wordt ook de omliggende grond intussen al klaargemaakt voor de nieuwbouw van Hornbach. Naar verwachting verplaatsen de werkzaamheden aan het pand zich medio december naar buiten. Dan wordt het gebouw gedemonteerd, in onderdelen afgevoerd en elders geschikt gemaakt voor hergebruik. Zoals het er nu naar uitziet, zijn de sloopwerkzaamheden in februari afgerond en wordt de nieuwe Hornbachvestiging in 2021 in gebruik genomen.

Circulaire sloop

De Americahal wordt afgebroken om de herontwikkeling van het gebied de Voorwaarts mogelijk te maken. Naast het feit dat het uniek is, dat een gebouw van deze omvang circulair wordt gesloopt en herplaatst, is het voor de gemeente Apeldoorn het eerste sloopproject dat op deze wijze wordt uitgevoerd. Circulaire economie is een van de aandachtspunten in het collegeprogramma, meer dan 98% van de hal wordt hergebruikt. Om invulling te geven aan de circulaire ambitie van de gemeente en de ervaring van Boverhoff Sloopwerken op het gebied van circulair slopen hebben beide partijen de handen ineen geslagen. Beide partijen zijn blij dat het gebouw en deze historie zo toch behouden kan blijven. Het project wordt een voorbeeld voor toekomstige projecten binnen de gemeente Apeldoorn, maar mogelijk ook voor de gehele (landelijke) circulaire economie.

Verkeersplan

Bekijk het verkeersplan op de kaartjes onderaan deze pagina, onder het kopje documenten. De afwikkeling van het al het verkeer waaronder ook het vrachtverkeer van en naar Hornbach is in nauw overleg met gemeente, ProRail en Hornbach bepaald. Omdat er veel bezwaren waren, heeft de Raad van State zich hierover gebogen en eind maart 2019 een uitspraak gedaan over de verkeersafwikkeling met als conclusie dat de voorgestelde verkeersafwikkeling acceptabel is.

Planning

De sloop van de Americahal start de tweede helft van augustus. Dan is ook meer informatie beschikbaar over de nieuwe locatie van de Americahal. Voor het eind van december 2019 zijn de werkzaamheden op locatie afgerond en kan met de nieuwbouw begonnen worden.

Meer weten

Lees hier meer informatie, bijvoorbeeld over de gehouden informatiebijeenkomst op 9 juli 2019,  

Documenten

Contact

Heeft u nog een vraag of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar gemeente@apeldoorn.nl.  • Luchtfoto de VoorwaartsBekijk een grotere versie