Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hornbach en herontwikkeling Voorwaarts

10-07-2019

De Duitse bouwmarktketen Hornbach gaat een vestiging bouwen aan de Laan van Erica. Na een lange procedure heeft de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning goedgekeurd. Ook het bijbehorende verkeersplan is goedgekeurd. Medio augustus begint de circulaire demontage sloop van de Americahal. Dit betekent dat niet alleen materialen worden hergebruikt, maar dat de hal ook elders wordt herplaatst.

Mijn Apeldoorn

Circulaire sloop

De Americahal wordt afgebroken om de herontwikkeling van het gebied de Voorwaarts mogelijk te maken. Naast het feit dat het uniek is, dat een gebouw van deze omvang circulair wordt gesloopt en herplaatst, is het voor de gemeente Apeldoorn het eerste sloopproject dat op deze wijze wordt uitgevoerd. Circulaire economie is een van de aandachtspunten in het collegeprogramma, meer dan 98% van de hal wordt hergebruikt. Om invulling te geven aan de circulaire ambitie van de gemeente en de ervaring van Boverhoff Sloopwerken op het gebied van circulair slopen hebben beide partijen de handen ineen geslagen. Beide partijen zijn blij dat het gebouw en deze historie zo toch behouden kan blijven. Het project wordt een voorbeeld voor toekomstige projecten binnen de gemeente Apeldoorn, maar mogelijk ook voor de gehele (landelijke) circulaire economie.

Verkeersplan

Bekijk het verkeersplan op de kaartjes onderaan deze pagina, onder het kopje documenten. De afwikkeling van het al het verkeer waaronder ook het vrachtverkeer van en naar Hornbach is in nauw overleg met gemeente, ProRail en Hornbach bepaald. Omdat er veel bezwaren waren, heeft de Raad van State zich hierover gebogen en eind maart 2019 een uitspraak gedaan over de verkeersafwikkeling met als conclusie dat de voorgestelde verkeersafwikkeling acceptabel is.

Planning

De sloop van de Americahal start de tweede helft van augustus. Dan is ook meer informatie beschikbaar over de nieuwe locatie van de Americahal. Voor het eind van december 2019 zijn de werkzaamheden op locatie afgerond en kan met de nieuwbouw begonnen worden.

Inloopbijeenkomst 9 juli jl.

Op 9 juli jl. hebben gemeente, Boverhoff en Hornbach samen een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens de inloopbijeenkomst werden vragen gesteld over de sloop van de Americahal, de nieuwbouw van Hornbach, het aantal parkeerplaatsen, de veiligheid en de verkeersstromen. De vragenstellers hebben indien mogelijk persoonlijk antwoord gehad.

  • Na de bouwvak begint de sloop van de Americahal. Dit gebeurt eerst inpandig. De bewoners van woningen aan bijvoorbeeld de Houtsnijdershorst kunnen tijdens de sloop enige overlast ervaren, maar het sloopbedrijf treft allerlei maatregelen om deze overlast tot een minimum te beperken. De afvoer van sloopmateriaal gaat via de Zutphensestraat.
  • Het pand van Hornbach krijgt een grijs/oranje kleur, passend bij bijvoorbeeld het ernaast gelegen Omnisport.
    Om het pand van Hornbach komt een hekwerk te staan. Een deel van het hekwerk krijgt klimplanten. Het buiten openingstijden goed afsluiten van winkelpanden is om diverse redenen begrijpelijk. Zo kan dit bijvoorbeeld voorgeschreven worden door de verzekering. 
  • Er komen 460 parkeerplaatsen. Het aantal plaatsen is het gevolg van de grootte van de bouwmarkt en voldoet aan de norm die hiervoor landelijk is afgesproken. De parkeerplaats wordt deels met waterdoorlatende stenen aangelegd.
  • De rijrichting van vrachtwagens is uitgebreid en zorgvuldig onderzocht. Hoewel het misschien niet de meest voor de hand liggende oplossing lijkt, wordt vrachtverkeer komend vanaf Hornbach via de Laan van Erica naar de Ringweg in De Maten geleid. Het plan voor de nieuwe bouwmarkt, de benodigde parkeerplaatsen, de veiligheid van fietsers, de inrichting van de weg, de draaicirkel van vrachtwagens en mogelijke stagnatie van verkeer op de spoorwegovergang zijn argumenten die mee hebben gewogen bij de keuze voor de wijze waarop het vrachtverkeer wordt afgewikkeld.

Documenten

Contact

Heeft u nog een vraag of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar gemeente@apeldoorn.nl.  • Luchtfoto de VoorwaartsBekijk een grotere versie