Studietoeslag

Heeft u een beperking waardoor het moeilijk is om studie en werk te combineren? En lukt het u niet om het minimumloon te verdienen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op de individuele studietoeslag.

Hoe vraagt u de individuele studietoeslag aan?

U vult het contactformulier in. Wij sturen dan een aanvraagformulier naar u op.

Wanneer kunt u een individuele studietoeslag krijgen?

Als u voldoet aan deze voorwaarden:
• U bent ouder dan 18 jaar.
• U volgt een studie die uw kans op werk vergroot.
• U kunt de studie niet combineren met werk.
• Het lukt u niet om met fulltime werk het minimumloon te verdienen. U kunt wel werken met uw beperking.
• U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming. Het recht op studiefinanciering blijkt uit de Wet studiefinanciering (WSF) 2000. Het recht op een tegemoetkoming blijkt uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
• U heeft geen ander inkomen naast de studiefinanciering of tegemoetkoming.
• Uw totale vermogen is minder dan de vermogensgrens die in de Participatiewet staat:
- € 6.020,- als u alleen bent en geen kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
- € 12.040,- als u alleen bent en kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
- € 12.040,- als u getrouwd bent of samenwoont.
We kijken naar het totale vermogen van u én uw partner (als u een partner heeft).

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

U kunt per jaar maximaal € 1.000,- krijgen. We betalen de individuele studietoeslag in 2 keer (steeds maximaal € 500,-). Begint of stopt u tijdens het jaar met uw studie? Dan krijgt u een deel van de individuele studietoeslag.


Ook interessant