Wat zoekt u:

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u ter financiële compensatie; omdat het moeilijk kan zijn om studie en bijbaan te combineren.

 • Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u via het Contactformulier individuele studietoeslag aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor de individuele inkomenstoeslag. Wij sturen u daarna zo snel mogelijk het aanvraagformulier toe.

 • U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (WSF) 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • U bent niet in staat om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, maar u hebt wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
  • U hebt naast uw studiefinanciering of tegemoetkoming geen andere inkomsten
  • U kunt de studie niet combineren met arbeidsparticipatie
  • U volgt geen studie met weinig relevantie of perspectief voor de arbeidsmarkt.

  Een andere voorwaarde voor de individuele studietoeslag is dat u én uw eventuele partner geen vermogen hebben zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

  De individuele studietoeslag bedraagt maximaal € 1.000 per jaar (1 maal per jaar). Dit bedrag betalen we in 2 termijnen van maximaal € 500. Als uw studie halverwege het jaar begint of stopt, stellen we de individuele studietoeslag naar evenredigheid vast.