Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jeugdboa

Een jeugdboa in Apeldoorn is een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die zich specifiek bezig houdt met jeugd.

Mijn Apeldoorn

Jeugdboa

Het doel van een jeugdboa is om sneller zicht te krijgen op jeugdgroepen (preventief) en een passende oplossing te bieden of grenzen te stellen aan gedrag van de jongeren (repressief).

Aanpak

Door met de jongeren in gesprek te gaan en hen ruimte te geven voor hun kant van het verhaal, proberen de jeugdboa’s een band op te bouwen met deze groep. De meeste groepen waarmee jeugdboa’s nu in contact zijn zijn goed aanspreekbaar en er zijn (gedrags)afspraken met elkaar gemaakt. De jeugd moet natuurlijk gewoon op straat kunnen zijn, op de voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken in de vorm van bijvoorbeeld openbaar dronkenschap, aanrichten van vernielingen, wildplassen en vervuiling van openbaar terrein. Jeugdboa’s bieden jongeren altijd een kans om het gedrag aan te passen of te verbeteren.

Een boa kan verdachten aanhouden, boetes uitschrijven en waarschuwingsbrieven voor gebiedsverboden uitdelen. Afhankelijk van de situatie krijgen jongeren eerst een waarschuwing. Als dat niet helpt volgt een bekeuring. 

Ook kan de jeugd met verschillende vragen of problemen bij de boa’s terecht via een persoonlijk gesprek of via social media. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de externe partners waarmee de gemeente samenwerkt, zoals politie, jongerenwerkers, kinderbescherming etc.

Via deze aanpak wordt geprobeerd om jeugdoverlast terug te dringen, de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijken te verbeteren, maar toch de jeugd jong te laten zijn.

Contact

Telefoon: 14 055
E-mail jeugdboa@apeldoorn.nl
Facebook (alleen voor de jeugd): JeugdboaApeldoorn
Volg ons ook op twitter! @Jeugdboa_Apd