Meldpunt voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Bent u vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst in de problemen gekomen? Apeldoornse gezinnen kunnen voor advies & hulp, bijvoorbeeld bij geldzorgen, terecht bij het Meldpunt Toeslagenaffaire, via telefoon 14 055 of mail toeslagen@apeldoorn.nl.

Waarom dit meldpunt?

Apeldoornse gezinnen die door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst in de problemen zijn geraakt, kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Het meldpunt dat hiervoor is ingericht is bereikbaar via toeslagen@apeldoorn.nl of telefonisch via 14 055. Ook zal de Belastingdienst, die in gesprek gaat met gedupeerden, hen wijzen op de mogelijkheid voor aanvullende hulp van de gemeente. Indien gewenst kunnen inwoners dan direct worden doorverbonden met de juiste contactpersoon van de gemeente. Volgens een grove inschatting van de Belastingdienst zijn ruim 40 Apeldoornse gezinnen gedupeerd. De Belastingdienst mag vanwege de wet op de privacy niet zeggen om welke gezinnen het gaat.

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen, maar de inschatting is dat dit niet altijd voldoende is. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat de problemen steeds groter worden, wil de gemeente zo snel mogelijk met deze mensen in contact komen.

Zie ook:


Meldpuntkinderopvangaffaire