Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Laadpalen

04-04-2022

Steeds meer Apeldoorners ruilen hun benzine- of dieselauto in voor een elektrische auto. Dat is een goede ontwikkeling, want gemeente Apeldoorn streeft naar schonere en gezondere lucht. De regering streeft er ook naar dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s die verkocht worden in Nederland emissieloos zijn, en voor een belangrijk deel zullen dat elektrische auto’s zijn. Om het groeiende aantal elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien hebben we ook meer laadpalen nodig de komende jaren.

Mijn Apeldoorn

Er is een plankaart gemaakt met de locaties waar we de komende 4 jaar nieuwe laadpalen verwachten. De gemeente heeft op basis van allerlei gegevens onderzocht in welke buurten er hoeveel aanvragen te verwachten zijn, en welke  locaties technisch en verkeerskundig geschikt zijn om een laadpaal te plaatsen.

Reageren kon tot 28 maart

Tot 28 maart was het mogelijk te reageren op de kaart. Op dit moment inventariseren we alle reacties en kijken we waar aanpassingen nodig en mogelijk zijn. Als deze gereed is en de reacties verwerkt zijn, zullen we de aangepaste en definitieve versie op deze pagina publiceren.

Definitieve plankaart en plaatsing

Als alle reacties verwerkt zijn, maken we de plankaart definitief. We wachten met het plaatsen van een laadpaal tot er een aanvraag van een e-rijder uit de buurt komt. We nemen dan een verkeersbesluit waarbij minimaal één parkeerplaats gereserveerd wordt voor het opladen van een elektrische auto. U kunt ook dan, net als nu,  bezwaar maken op een genomen verkeersbesluit.  • Foto: frimufilms www-freepik-com