Bijen of wespen

Een wespennest in of rond de woning, of een bijennest in een openbaar gebouw of de openbare ruimte, kunt u melden bij Circulus. Op eigen terrein moet u zelf actie ondernemen.

Lees meer

Wespen in of rond uw woning kunt u zelf laten bestrijden door een plaagdierenbestrijdingsbedrijf.

Een bijennest in een openbaar gebouw of in de openbare ruimte, kunt u  melden bij Circulus, met de knop hierboven of telefonisch via 0900 – 9552. Ze nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u spoed?

Bij noodgevallen en storingen die snel moeten worden opgelost zoals een gat in de weg, een overstroming, drukriolering of een grote storing in de openbare verlichting.

1. Bel 14 055 en kies 1;
2. Toets uw telefoonnummer in;
3. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bel 14055, keuze 1

Uw Reactie
Uw Reactie