Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de Laan van Osseveld.

De uitvoering bestaat uit het aanleggen van de tunnel en de verdubbeling van de Laan van Osseveld. De werkzaamheden voor tunnel zijn gestart op 3 januari 2022. De werkzaamheden voor de verdubbeling starten op 5 september 2022. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind april 2023.

De omleidingsroutes geven we met gele borden en tekstkarren langs de weg aan. De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers zijn te vinden op de webpagina Laan van Osseveld. Het verkeersplan kunt u ook op deze pagina vinden. 

Wij adviseren om zo veel mogelijk gebruik te maken de fiets, het OV, deelscooter/fiets of te voet in plaats van de auto. Waar mogelijk is het ook verstandig om uw reis zo veel mogelijk buiten de spitstijden te plannen. 

Het openstellen van de bustunnel is niet mogelijk vanuit verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat het openstellen van de tunnel een dusdanige verkeer aantrekkende werking heeft dat in de omliggende straten en directe omgeving van de tunnel forse problemen ontstaan in de afwikkeling van het verkeer. Gezien de aanwezigheid van scholen nabij de bustunnel wordt hiermee ook een onveilige situatie voor scholieren gecreëerd.

De Lupineweg zit tussen twee woonstraten in en ligt in woonbuurten. Deze straten zijn ongeschikt om al het extra verkeer op te vangen. Daarnaast ontbreekt de ruimte aan opstelstroken. Dit kan niet veilig of met verkeerslichten worden georganiseerd. Daarnaast sluit Prorail het toelaten van extra verkeer over deze overweg uit.

De kruising van de Zutphensestraat met de Deventerstraat is aangepast. Ook het fietspad en voetpad zijn zijn aangepast. Door verkeerslichten is het voor voetgangers en fietsers veiliger om het autoverkeer te kruisen en ontstaat een betere verkeersdoorstroming. 

Het winkelcentrum blijft bereikbaar vanaf de zijde Deventerstraat. Volg hiervoor de omleidingsborden als u van de zuidzijde van het spoor komt, of kom te voet of op de fiets.

De gemeente heeft de plicht om de structurele effecten zoals geluid en fijnstof, te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat er een zeer beperkte toename van verkeerslawaai is. De Laan van Osseveld wordt daarom voorzien van geluidsreducerend asfalt. Ook stikstof en fijnstof zijn, in het kader van het bestemmingsplan Laan van Osseveld, onderzocht. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van negatieve effecten op natuurwaarden: er is geen overschrijding van de kritische normen voor stikstof.

Er worden verschillende soorten bomen aangeplant. Er komen slechts enkele eiken terug, deze vervangen we langzaamaan voor andere soorten. Dit komt de biodiversiteit ten goede en voorkomt overlast van de eikenprocessierups. Uitgangspunt is dat de bomen bestendig zijn tegen droogte, bestand zijn tegen de nabijheid van de rijbaan, passen bij de grondsoort, goed te beheren zijn etc. Aanvullend leggen we verschillende heestervakken aan.

We informeren bewoners via social media, bijeenkomsten, de Bouwapp en digitale nieuwsbrieven. Wilt u niets missen? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte van alle ontwikkelingen. De beide aannemers informeren zelf de directe omgeving over hun bouwwerkzaamheden. Voor de ondertunneling is dit Hegeman, voor de verdubbeling Van Kessel.

U kunt telefonisch contact opnemen met de omgevingsmanager van het project namens de gemeente, Bettine Potter (06 18687589). Daarnaast kunt u uw vragen mailen naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Dit project heeft een omgevingsmanager. Zij is het aanspreekpunt voor de buurt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bettine Potter via tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie