Veelgestelde vragen Skaeve Huse

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over Skaeve Huse.

Het zijn eenvoudige, tijdelijke woningen met één woonlaag en een plat dak. Ze zijn ongeveer 4 meter breed en 10 meter lang en hebben een keukentje en een of twee kamers. Ze moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Dat betekent dat ze veilig, stevig en goed bewoonbaar moeten zijn.

Er komt een groene haag van drie meter hoog en vijf meter breed. Daardoor  zijn de woonunits niet zichtbaar vanaf de weg en andersom. De toegang naar het terrein is aan de zijkant. Extra verkeer is er niet of nauwelijks. De verwachting is dat de meeste bewoners geen auto hebben.

De woonunits zijn voor Apeldoorners die door persoonlijke omstandigheden niet in ‘gewone’ woonwijken kunnen wonen. Ze moeten wel in staat zijn zelfstandig te wonen. Ze hebben vaak een ingewikkeld leven achter de rug en hebben een plek nodig om op adem te komen. Ook kan hun manier van leven of hun gedrag op anderen onprettig overkomen. Dat is een van de redenen waarom ze in gewone woonwijken, waar mensen dicht op elkaar wonen, vaak niet passen. Van Skaeve Huse in andere steden weten we dat hun gedrag vaak rustiger wordt op hun nieuwe plek.

Deze mensen huren deze woningen via woningbouwcorporaties. Ze betalen dus gewoon huur.

Ze worden zorgvuldig beoordeeld door hulpverleners. Niet iedereen zal worden toegelaten. Daarbij nemen we (VSW en gemeente) onze verantwoordelijkheid naar de bewoners van de Skaeve Huse maar zeker ook naar de directe omgeving. We doen wat nodig is om de Skaeve Huse voor de bewoners én de omwonenden in hun opzet te laten slagen. 

De mensen die hiervoor in aanmerking komen, hebben niet per se psychische hulp nodig. Vaak zijn een prikkelarme omgeving en een eigen woonruimte heel belangrijk om weer tot rust te komen. Daarnaast staan ze lang niet altijd open voor behandeling of hulp.  Sommigen zijn echte zorgmijders. Het team Bemoeizorg, dat op het terrein een kantoortje krijgt, is gespecialiseerd in de omgang met deze mensen. 

Met prikkelarm bedoelen we dat deze mensen redelijk ongestoord kunnen wonen. Bijvoorbeeld dat niemand zich met hen bemoeit. Dat kan in een dicht bevolkte woonwijk niet. Er staan hier wel gebouwen en er wonen wel mensen, maar niet dicht op elkaar. Er is genoeg ruimte om de Skaeve Huse heen. Prikkelarm is dus niet hetzelfde als stil.

Naast de negen woonunits komt er een kantoor waar overdag mensen van het team Bemoeizorg zijn. Zij bieden waar nodig de bewoners hulp en begeleiding. Zij zijn ook voor de buurt het aanspreekpunt. Bovendien komt er een technisch beheerder. Die let op het opruimen van afval en onderhoudt de units. Ook de wijkagent/handhaver zal een oogje in het zeil houden.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat we alleen mensen hier laten wonen die daarvoor geschikt zijn. Ook goede zorg en een goed beheer op het terrein zijn belangrijk. Als er dan toch iets is, zijn er mensen bereikbaar. Op deze manier denken we dat we voldoende veiligheid kunnen bieden. Veiligheid garanderen kunnen we natuurlijk nooit, maar dat kan nergens.

Volgens de planning staan de woningen er in het najaar van 2022. De bewoners komen niet allemaal tegelijk. We beginnen eerst met enkele bewoners. Als dat goed gaat, komen de volgende. We letten ook op of de bewoners enigszins bij elkaar passen.

Dit is een project voor tien jaar. Dat heeft te maken met de geldende maatschappelijke bestemming, die wonen niet toelaat. Tijdelijk – max. 10 jaar – mag wel, onder voorwaarden. Omdat dit wonen met een maatschappelijke functie betreft en we dringend een plek zochten, hebben we ervoor gekozen het project door te laten gaan, binnen die maximum termijn van tien jaar.

Om de woonunits te plaatsen, moeten de woningcorporaties een vergunning aanvragen. Als die vergunning er is, kunt u bezwaar maken. Als u niet wil dat er in de tussentijd verder gewerkt wordt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u daarna ook nog een beroep indienen bij de rechtbank. Op de pagina bezwaar op onze website leest u alles over het indienen van bezwaar en beroep.

Contact met de buurt onderhouden is ook een taak van de beheerders. Als er iets, kunnen zij zich bij hen melden. In de avonduren en in de weekends is de politie bereikbaar voor spoedgevallen. De beheerders zullen altijd in gesprek gaan met de bewoners van de Skaeve Huse. Waar nodig nemen ze maatregelen tegen bewoners van het project die overlast veroorzaken. In het uiterste geval – maar alleen dan --  moeten ze uit hun woning.
Een aantal keer per jaar vindt een evaluatie plaats. Als het nodig is, kunnen we dingen aanpassen, bijvoorbeeld meer/ander toezicht.

De beheerders zullen toezien op het opruimen van afval. Mocht er toch sprake zijn van zwerfafval, dan kunt u dat altijd melden, dan zullen we daar zo snel mogelijk iets aan doen.

Melden kan telefonisch via 14 055 of online.

Zover wij weten, zijn er geen Skaeve Huse projecten gestopt omdat ze mislukten. Daar gaan we dan ook niet vanuit. Als er problemen zijn, dan doen we er alles aan om die te bespreken en op te lossen. Waar nodig nemen we maatregelen.  In het uiterste geval – maar alleen dan --  moeten bewoners uit hun Skaeve Huse.

Uw Reactie
Uw Reactie