Schapendoesweg - Albert Heijn
Illustratie: KHV Architecten
Schapendoesweg - Albert Heijn

De Albert Heijn Sprengenpark aan de Schapendoesweg krijgt meer ruimte. Het laden en lossen wordt verplaatst. Ook krijgt de Schapendoesweg deels een nieuwe indeling.

Albert Heijn Sprengenpark aan de Schapendoesweg wordt uitgebreid

Aan de Schapendoesweg wordt de Albert Heijn Sprengenpark uitgebreid met een oppervlakte van ruim 500 m2. Het laden en lossen wordt verplaatst naar de Asselsestraat, het parkeerterrein wordt heringericht, het speelveld gedraaid en de Schapendoesweg krijgt gedeeltelijk een nieuwe indeling.

 

Uitbreiding supermakt

De uitbreiding van de supermarkt staat al langere tijd op de planning. De plannen zijn ambtelijk goedgekeurd waardoor de initiatiefnemer de omgevingsvergunning kon aanvragen. De omwonenden en de wijkraad zijn bij de planvorming betrokken. De input uit deze gesprekken is in het definitieve plan verwerkt.

Laden en lossen

De plek waar vrachtwagens laden en lossen om de supermarkt te bevoorraden wordt verplaatst van het huidige parkeerterrein naar de Asselsestraat. Dit verbetert de doorstroming en de capaciteit op het parkeerterrein. Hiervoor wordt de stoep verzwaard en een luifel aangebracht om geluidsoverlast voor de bovengelegen appartementen te beperken. Deze gelegenheid wordt gebruikt om het hele blok een facelift te geven.

Albert Heijn - nieuwe situatie
Albert Heijn Sprengenpark aan de Schapendoesweg in de nieuwe situatie. Impressie: KHV Architecten

Milieueiland

Het milieueiland is verplaatst om de doorstroming op het parkeerterrein te verbeteren. Het eiland wordt akoestisch ingepakt om geluidsoverlast te beperken.

Parkeren en verkeer

De uitbreiding van de supermarkt vraagt ook om meer parkeerplaatsen. Op het parkeerterrein worden 86 parkeerplekken gerealiseerd. Dat zijn 30 altijd bruikbare plekken meer dan in de oude situatie. In de nieuwe situatie verdwijnt de mogelijkheid om langs het oostelijke deel van de Schapendoesweg te parkeren. In plaats daarvan komen er 6 nieuwe parkeerplaatsen om de hoek in het zuidelijke deel. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor bewoners om hun eigen voorerf in- en uit te draaien.

Verkeersdrukte op de Schapendoesweg aan de zuidzijde wordt voorkomen door het verkeer vanaf het parkeerterrein linksaf naar de Asselsestraat te sturen.

De parkeerplaats wordt opnieuw ingedeeld
De parkeerplaats wordt opnieuw ingedeeld. Impressie: KHV Architecten
Schapendoesweg - nieuwe indeling
De Schapeldoesweg wordt gedeeltelijk opnieuw ingedeeld. Impressie: KHV Architecten

Speelveld en groenuitwerking

Het speelveld wordt een kwartslag gedraaid en zal opnieuw worden ingericht. De speeltoestellen kunnen teruggeplaatst worden maar een andere inrichting is ook mogelijk. Een werkgroep met omwonenden zal zich bezighouden met de nieuwe inrichting van het speelveld.

Er wordt bij de nieuwe indeling ook aandacht besteed aan groenuitwerking. De grote eik op het terrein blijft behouden en er worden diverse nieuwe bomen geplant. Het oostelijke deel van de Schapendoesweg krijgt een gescheiden stoep met een brede groene haag. Het parkeerterrein wordt aangelegd met een halfverharding om regenwater beter af te kunnen voeren en om het parkeerterrein een groen karakter te geven.

Omgevingsvergunning

Voor de aanpassingen aan en rond de supermarkt is een omgevingsvergunning nodig. 

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met projectleider Liesbeth Bijvoet.

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie