Woningbouw Zuidrand
Impressie: Gemeente Apeldoorn
Woningbouw Zuidrand

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen met betrekking tot de woningbouwontwikkeling in de zuidrand van Apeldoorn volgen. Naast alle informatie over deze ontwikkeling, kunt u hier in de toekomst ook de formele procedures en inspraakmogelijkheden vinden. 

Ontwikkeling woningbouw zuidrand

Zuidrand is de naam voor het gebied ten zuiden van de A1, tussen de Arnhemseweg en de A50. Dit gebied langs de snelweg A1 wordt gekenmerkt door veel groen, weilanden en hier en daar wat bebouwing. De gemeente wil hier op termijn een woningbouwlocatie ontwikkelen, maar concrete, ruimtelijke plannen zijn hiervoor nog niet gemaakt. Nu doet zich de kans voor om versneld woningen te realiseren in dit gebied.

In de Omgevingsvisie 2040 wordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn beschreven. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren in de stad, de dorpen en de natuur. Ook landelijke, urgente opgaven zoals de woningnood staan in de visie omschreven. Met het Rijk is daarom afgesproken dat Apeldoorn in 2030 8.000 nieuwe woningen heeft toegevoegd en onder andere de zuidrand is daarbij in beeld. Het snel iets doen aan de Apeldoornse woningnood vraagt dan ook om nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen.

Welke kans doet zich nu voor?

Vanwege de woningnood in heel Nederland is ook de landelijke overheid op zoek naar nieuwe, manieren om woningen toe te voegen. Eén daarvan is het project Host-city van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie wil het versneld toevoegen van (betaalbare) woningen stimuleren door middel van flexwoningen. Samen met de provincie Gelderland gaan we meewerken aan dit project en onderzoeken of deze oplossing gerealiseerd kan gaan worden in de zuidrand van Apeldoorn. Dit onderzoek is voor de zomer afgerond. Mocht de uitkomst zijn dat het plan haalbaar is, dan kunnen we mede dankzij het rijksgeld dat daarvoor beschikbaar is, starten met de eerste woningen en het gebied versneld gaan ontwikkelen.

Wat houdt het project Host-city precies in?

Het project houdt in dat BZK, provincie en gemeente samen onderzoeken of we op deze locatie versneld 500 woningen kunnen realiseren. Het gaat om 300 woningen die langdurig zullen blijven staan. Daarnaast gaat het om 200 plekken voor woningen die verplaatsbaar zijn. Deze plekken worden niet op elk moment volledig benut en zijn voor de opvang van flexwoningen uit andere gemeenten. Bijvoorbeeld omdat ze daar vanwege planologische belemmeringen niet geplaatst kunnen worden of omdat er daar geen plaats meer is.

Wat we nu gaan doen, is onderzoeken of we de 500 (flex)woningen op percelen van de gemeente Apeldoorn kunnen plaatsen, ten oosten van het kanaal. Uiteraard onderzoeken we ook op het plan financieel haalbaar is.

Bekijk het gebied op de kaart (pdf, 6 Mb)

Wat zijn flexwoningen en voor wie zijn ze?

Flexwoningen zijn mooie, volwaardige woningen die in veel gevallen kant en klaar aankomen, minimaal 30 jaar meegaan en makkelijk verplaatst kunnen worden. Alle 500 woningen zijn bedoeld voor inwoners uit de gemeente Apeldoorn. Denk daarbij aan gezinnen, starters en ouderen. Het is daarmee één van de oplossingen om de wachtlijsten in onze gemeente te verminderen.

Plaatsing van de flexwoningen.
Plaatsing van de flexwoningen. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Impressie van de flexwoningen.
Impressie van de flexwoningen. Impressie: Gemeente Apeldoorn

Formele procedures en inspraakmogelijkheden

De direct betrokkenen en inwoners van het gebied informeren we rechtstreeks over de procedures, inspraakmogelijkheden en andere ontwikkelingen. Allereerst doen we dat via brieven. Op termijn gaan we ook een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws uitbrengen. U kunt zich daar dan voor aanmelden.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Mail: woningbouwzuidrand@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie