Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Actueel

In oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

In oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn. Er is voor gekozen op de locatie van GGNet aan de Deventerstraat een regulier asielzoekerscentrum (AZC) te vestigen. Vanaf media 2020 zullen daar naar verwachting 400 asielzoekers worden gehuisvest. Er is een uitbreiding mogelijk tot maximaal 600 opvangplekken. Dit laatste gebeurt op basis van zorgvuldige monitoring in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), omwonenden, hulpdiensten en andere betrokken instanties. De locatie aan de Deventerstraat wordt momenteel geschikt gemaakt voor opvang. De gemeenteraad heeft het benodigde stemmingsplan in september 2018 vastgesteld.

Tijdelijke opvang

In de loop van 2018 neemt de instroom van vluchtelingen toe. De doorlooptijd van asielaanvragen wordt lastiger. Ook blijven statushouders langer in de AZC's door krapte op de woningmarkt. Er ontstaat een tekort aan opvangcapaciteit. COA vraagt de gemeente Apeldoorn toestemming voor de tijdelijke opvang van maximaal 400 asielzoekers in het voormalige UWV-pand aan de Christiaan Geurtsweg. Dit pand was in 2016 geschikt gemaakt voor noodopvang, maar is destijds niet daadwerkelijk in gebruik genomen. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot anderhalf jaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2018 medewerking toegezegd. De eerste bewoners zijn in januari 2019 gearriveerd.

Via nieuwsbrieven en de samenvattingen van het omwonendenoverleg kunt u op de hoogte blijven van de stand van zaken rondom de opvang van asielzoekers in Apeldoorn. Vragen kunt u stellen via het mailadres opvang@apeldoorn.nl.  • Opvang vluchtelingen