Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Actueel

01-05-2020

Uitspraak Raad van State geeft groen licht voor AZC Deventerstraat. Na een lange en zorgvuldige juridische procedure is er nu helderheid verschaft door de Raad van State; het structurele asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat kan er komen.

Mijn Apeldoorn

Zoals vastgelegd in de eerdere afspraken zal er gestart worden met een AZC van maximaal 400 asielzoekers. Naar verwachting kunnen de deuren medio 2021 open.

De gemeente Apeldoorn heeft het bestemmingsplan aangepast na een uitspraak van de Raad van State. In het bestemmingsplan is nu het aantal van maximaal 600 asielzoekers opgenomen. Dit gerepareerde bestemmingsplan is opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad op 13 februari 2020. Op 29 april heeft de Raad van State besloten dat door de gemeente voldaan is aan het verzoek en dat daarmee het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.  

De werkzaamheden op het terrein bij de Deventerstraat kunnen nu definitief doorgaan. GGNet en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) trekken hierin samen op. In eerste instantie ligt de nadruk op de sanering, renovatie en verbouw van de vijf bestaande panden.  • Opvang vluchtelingen