Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Actueel

Op 7 november 2019 stond het agendapunt ‘Dialoog stand van zaken AZC’ op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn. Hier werd bekendgemaakt dat het COA gekozen heeft voor renovatie van gebouw De Linde op de locatie van GGNet aan de Deventerstraat in Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

COA kiest tóch voor renovatie van De Linde in plaats van nieuwbouw

COA heeft de gemeente laten weten toch af te zien van aanvullende nieuwbouw op het terrein van GGNet voor het huisvesten van de 400 asielzoekers die hier vanaf 2021 worden opgevangen. In plaats daarvan wordt De Linde gerenoveerd.

Het had eigenlijk eerder al de voorkeur van veel betrokkenen: geen nieuwbouw op het terrein aan de Deventerstraat, maar gewoon gebruik maken van de bestaande panden. Dat is niet alleen goedkoper en sneller, maar heeft ook minder invloed op de omgeving. Doordat De Linde begin 2020 echter nog niet beschikbaar was, maar nog door GGNet werd gebruikt voor haar cliënten, is vorig jaar besloten toch voor aanvullende nieuwbouw te kiezen.

Vertraging voorkomt nieuwbouw

Doordat alle procedures langer hebben geduurd dan voorzien, blijkt De Linde nu toch tijdig beschikbaar te komen voor huisvesting van asielzoekers. Daarmee is nieuwbouw niet meer nodig. En dat komt nu extra goed uit, omdat het COA in juli 2021 weg moet zijn uit het tijdelijke pand aan de Christiaan Geurtsweg. Met een verbouwing van De Linde gaat dat eerder lukken dan met nieuwbouw. Kortom, het oorspronkelijke voorkeursscenario kan dus nu alsnog worden uitgevoerd. Het COA zal daar naar verwachting over een aantal weken een vergunningsaanvraag voor indienen.

Besluit

In oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn. Er is voor gekozen op de locatie van GGNet aan de Deventerstraat een regulier asielzoekerscentrum (AZC) te vestigen. Vanaf medio 2020 zullen daar naar verwachting 400 asielzoekers worden gehuisvest. Er is een uitbreiding mogelijk tot maximaal 600 opvangplekken. Dit laatste gebeurt op basis van zorgvuldige monitoring in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), omwonenden, hulpdiensten en andere betrokken instanties. De locatie aan de Deventerstraat wordt momenteel geschikt gemaakt voor opvang. De gemeenteraad heeft het benodigde stemmingsplan in september 2018 vastgesteld.

Tijdelijke opvang

In de loop van 2018 neemt de instroom van vluchtelingen toe. De doorlooptijd van asielaanvragen wordt lastiger. Ook blijven statushouders langer in de AZC's door krapte op de woningmarkt. Er ontstaat een tekort aan opvangcapaciteit. COA vraagt de gemeente Apeldoorn toestemming voor de tijdelijke opvang van maximaal 400 asielzoekers in het voormalige UWV-pand aan de Christiaan Geurtsweg. Dit pand was in 2016 geschikt gemaakt voor noodopvang, maar is destijds niet daadwerkelijk in gebruik genomen. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot anderhalf jaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2018 medewerking toegezegd. De eerste bewoners zijn in januari 2019 gearriveerd.

Via nieuwsbrieven en de samenvattingen van het omwonendenoverleg kunt u op de hoogte blijven van de stand van zaken rondom de opvang van asielzoekers in Apeldoorn. Vragen kunt u stellen via het mailadres opvang@apeldoorn.nl.  • Opvang vluchtelingen