Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Omgevingsvergunning (ver)bouwen en renoveren (en reclame)

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Soms mag u uw bouwplan zonder vergunning uitvoeren. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan zowel aan de balie als telefonisch. Wilt u de balie bezoeken of telefonisch informatie opvragen? Maak dan een afspraak via de knop 'Afspraak maken'.

Mijn Apeldoorn

Afspraak maken

Vergunningvrij bouwen

Bouwen

Concept aanvraag

Versnelde procedure (VIP)

Kosten

Aanvragen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan:

  • online via het Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning benodigd) of
  • schriftelijk. U kunt uw papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een papieren aanvraag moet u in 4-voud indienen. 

Aan te leveren gegevens bij de aanvraag

Bij een aanvraag Omgevingsvergunning horen documenten waarmee u aantoont dat uw aanvraag voldoet aan de geldende (bouw)voorschriften. Om de documenten goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat ze van voldoende bouwkundige kwaliteit zijn. Daarom adviseren wij u om deskundige partij(en) (zoals architecten, bouwkundigen, constructeurs en mogelijke overige adviseurs) in te schakelen. Zij kunnen het tekenwerk voor u verzorgen en de benodigde documenten in orde maken.

Welke stukken ingediend moeten worden, is geregeld in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor). Dit is een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst. Welke onderdelen u moet aanleveren is afhankelijk van de aard en omvang van uw bouwplan.  

Om het u gemakkelijker te maken, heeft de gemeente vereenvoudigen indieningslijsten (pdf, 258.11 kB) voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden gemaakt. 

Staan uw bouwwerkzaamheden niet op de lijst? Dan kunt u in de algemene indieningslijst (pdf, 376.5 kB) zien wat nodig is voor een beoordeling van uw aanvraag Omgevingsvergunning.

Let op: openbaarheid van persoonsgegevens

Een ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, net als het uiteindelijke besluit.
Als u bij het invullen van het aanvraagformulier toestemming geeft om persoons- en adresgegevens van aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken, (dus ja invult bij deze vraag) zijn deze gegevens door derden in te zien (behalve BSN nummer, deze behoort nooit tot de openbare gegevens). Deze blijven ook zichtbaar na vergunningverlening in ons bouwarchief.  Wanneer u bij deze vraag nee invult zullen de persoonsgegevens niet openbaar zijn. Houd u er rekening mee dat ook op tekeningen, rapporten of andere ingediende stukken geen persoonsgegevens dienen te zijn vermeld, wanneer u niet wilt dat deze gegevens openbaar worden.
 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van persoonsgegevens, van wie ook betrokken bij een aanvraag (zoals een constructeur) op een aanvraagformulier of tekeningen en rapporten. Dat is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.  Dus wanneer u  zelf de persoonsgegevens laat staan op aanvraag, tekening of rapport stemt u er impliciet mee in dat deze kan worden gezien door derden.

Procedure

Informatie over de procedure en behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning is te vinden op de pagina omgevingsvergunning-procedure.

 

 

Wet Bibob

Dit product vraag je aan met DigiD