Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Opvang voor kinderen in moeilijke situaties

01-04-2020

Kinderen van ouders die werken in beroepen die als cruciaal zijn aangemerkt, kunnen aanspraak maken op opvang op school of de kinderopvang. Andere ouders zijn aangewezen op eigen oplossingen. Dat is niet voor iedereen haalbaar. In sommige gevallen kan dat leiden tot ongewenste of gespannen situaties, bijvoorbeeld als (een van) de ouders of een kind kampt met psychosociale problemen, stress of ziekte.

Mijn Apeldoorn

Voor die kinderen is er de mogelijkheid om opvang op maat te krijgen, op indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). We bieden opvang voor de kinderen die voldoen aan een aantal criteria. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen en/of ouders die door (sociaal)psychische problematiek niet om kunnen gaan met fulltime thuis zijn, waardoor onveilige en onwenselijk situaties ontstaan.

Maatwerk houdt in dat we per kind kijken voor welke dagen of dagdelen opvang nodig is. Aanvragen kunnen worden gedaan bij school of het CJG. Ook als er zorgen zijn om kinderen of een gezin, kan contact op worden genomen met het CJG.