Wat zoekt u:

Parkeren Apeldoorn West

Op dagen dat er veel bezoekers zijn, is er in de omgeving van Park Berg en Bos, de Apenheul en de Julianatoren verkeers- en parkeeroverlast.

Het college van Burgemeester en Wethouders zoekt, samen met betrokkenen, al langere tijd naar een structurele oplossing voor de overlast. Het college koos op 4 oktober 2016 een oplossing die nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op deze pagina vindt u alle relevante stukken.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad op 17 november 2016 het voorstel van het college en kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad inspreken. De gemeenteraad maakt de definitieve agenda van de vergaderingen op donderdag een week van tevoren bekend op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.

Downloads