Participatiewet

Per 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de WWB, de WSW en een deel van de Wajong.

Mijn Apeldoorn

Waarom? Omdat de regering streeft naar één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die nog geen werk hebben of (tijdelijk) niet kunnen werken, blijft er een vangnet in de vorm van een (bijstands)uitkering.

Iedereen heeft een talent

Iemand die kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. De regering wil dat iedereen meedoet, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meedoen, dat kan door betaald werk, maar als dat nu niet lukt ook door vrijwilligerswerk of mantelzorg. Want iedereen heeft een talent en kan daarmee bijdragen aan de samenleving.

Meer werk maken van werk

Hebt u een bijstandsuitkering, dan moet u er zoveel mogelijk aan doen om (weer) aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. In de Participatiewet zijn hiervoor regels opgenomen. U moet bijvoorbeeld ingeschreven zijn bij meerdere uitzendbureaus, u moet zich netjes kleden bij sollicitaties, meewerken aan re-integratietrajecten en bereid zijn om drie uur per dag te reizen als dit betekent dat u een baan kunt krijgen. De gemeente maakt met u afspraken hierover. Houdt u zich niet aan de afspraken, dan kan uw uitkering worden verlaagd of krijgt u zelfs enkele maanden geen uitkering.