Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

't Podium

27-11-2020

’t Podium is een nieuwbouwwijk in Apeldoorn-Noord, vlakbij het Apeldoorns Kanaal en winkelcentrum de Anklaar. Al eerder werden grote delen van de woonwijk opgeleverd, zoals de woningen aan de Rusalkastraat en de Don Carlasstraat. De vierde en laatste fase, op het terrein van tijdelijk winkelcentrum Anklaar aan de Saloméstraat, staat nu op de planning.

Mijn Apeldoorn

De plannen voor ’t Podium fase 4

Nu het terrein van tijdelijk winkelcentrum Anklaar is leeggehaald is, is de locatie klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Woningbouwcorporatie Ons Huis wil hier graag 43 eengezinswoningen en 42 appartementen gaan bouwen. Zowel de woningen als de appartementen zijn sociale huurwoningen, die straks via Woonkeus Stedendriehoek te huur aangeboden worden. Om in aanmerking te kunnen komen voor één van de huurwoningen moeten geïnteresseerden ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek.

Voor de twee appartementencomplexen met daarin 42 appartementen heeft Ons Huis al eerder een vergunning gekregen. De woningcorporatie hoopt in het voorjaar 2021 te starten met de bouw van deze complexen. Op www.onshuisapeldoorn.nl/podium leest u te zijner tijd wat de definitieve planning is.

Het ontwerp van de appartementencomplexen is dus al definitief. U kunt hier niet meer op reageren. Waar u wel op kunt reageren is het ontwerp dat Ons Huis gemaakt heeft voor de 43 woningen op het terrein. En we zijn ook benieuwd naar uw mening over het plan dat de gemeente Apeldoorn heeft voor de openbare ruimte rondom de nieuwbouw.

Uw mening geven over de eerste plannen

Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar uw mening over de plannen voor de eengezinswoningen en de openbare ruimte rondom de nieuwbouw. Het liefst organiseren we hiervoor een informatiebijeenkomst waarin we u de plannen laten zien en er direct met u over kunnen praten. Maar dat is op dit moment, door het coronavirus, niet mogelijk.

Daarom kunt u de plannen via deze webpagina bekijken en uw reactie naar ons mailen. Gaat u liever met ons in gesprek? U kunt dit ook via de mail aangeven. Dan maken we een afspraak met u en de projectleiders van Ons Huis en de gemeente. Dit gesprek vindt vervolgens telefonisch, online (via videochat) of, als dat nodig is, op locatie plaats. In dat laatste geval houden we ons natuurlijk aan de geldende coronamaatregelen.

Wilt u voor woensdag 16 december uw vragen, opmerkingen en verzoeken voor afspraak aan ons doorgeven? Dat kan aan Babs Merghart, via b.merghart@apeldoorn.nl, projectassistente van de gemeente Apeldoorn.

Uitvoeringsplan voor bestemmingswijziging

Het terrein aan de Saloméstraat heeft nog niet de juiste bestemming in het nu geldende bestemmingsplan ‘Sprenkelaar en Anklaar’. Om dit voor elkaar te krijgen, maken we een uitwerkingsplan. Dit uitwerkingsplan wordt naar verwachting in januari of februari 2021 ter inzage gelegd via deze website. Iedereen kan dan met een zogenaamde ‘zienswijze’ zijn of haar mening geven over het plan.

Na de inzagetermijn en aan de hand van de ingediende zienswijzen, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het uitwerkingsplan.

De planning van de bouw

De voorlopige planning ziet u in onderstaande tabel. De genoemde data kunnen nog wijzigen of verschuiven.

Datum Actie
16 december 2020 Geef voor deze datum uw reactie op de plannen of maak voor dit moment een afspraak om in gesprek te gaan
Januari/februari 2021 Gemeente legt uitwerkingsplan ter inzage
Januari/februari 2021 Ons Huis zoekt en selecteert een aannemer voor de bouw van de woningen
Maart/april 2021 Ons Huis vraagt omgevingsvergunning voor woningen aan
Rond zomer 2021 Eerste werkzaamheden op de locatie van de eengezinswoningen, zoals het bouwrijp maken van het terrein
Najaar 2021 Start bouw woningen ’t Podium fase 4
Zomer 2022 Appartementen, woningen en openbare ruimte op het terrein gereed

Meer vragen?

Heeft u nog andere vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar Babs Merghart, projectassistent bij de gemeente Apeldoorn, via b.merghart@apeldoorn.nl.  • Impressiebeeld van de nieuwe sitiatie aan de SaloméstraatBekijk een grotere versie
  • Vogelvlucht van het terrein 't PodiumBekijk een grotere versie
  • Impressiebeeld van het park 't PodiumBekijk een grotere versie