SAMEN055, voor alle vragen over zorg, werk, inkomen en opvoeden
Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Werken en meedoen voor iedereen
Werken is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden of te houden. Dat kan verschillende redenen hebben. Werken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend voor iemand die lange tijd niet gewerkt heeft of iemand met een beperking. Het kan ook zijn dat er een combinatie van verschillende problemen meespeelt. Een bijstandsuitkering is er voor mensen met weinig inkomsten en de gemeente heeft verschillende regelingen voor minima. Maar de gemeente doet meer.
Het Jongerenloket is er ook voor jou
Ben je jonger dan 27 jaar? Dan maak je waarschijnlijk veel keuzes voor je werk, school of opleiding. Wat past bij jou? Welke mogelijkheden heb je? Misschien maak je je wel eens zorgen over geld. Je bent niet de enige die zoekt naar antwoorden op wat je het beste kunt doen.
Bijstandsuitkering
U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u te weinig inkomen heeft om van rond te komen. Deze uitkering geeft u een inkomen tot u (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig heeft.
Bijstandsuitkering voor jongeren
Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen als je ouder bent dan 18 jaar en te weinig geld verdient om van rond te komen. Deze uitkering geeft je een inkomen tot je (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig hebt.
Inkomstenformulier indienen
Bijstandsuitkering voor ondernemers
Startende en gevestigde ondernemers kunnen bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) terecht voor bijstand. Het GROS adviseert, begeleidt en ondersteunt (financieel) als u een bedrijf wilt starten, als uw bedrijf in financiƫle problemen zit of als u wilt stoppen met uw bedrijf.
Bijstandsuitkering voor dak- en thuislozen
U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dak- of thuisloos bent. Dat geldt ook als u gebruik maakt van de maatschappelijke opvang.
IOAW-uitkering
U kunt een IOAW-uitkering aanvragen als u voor 1 januari 1965 bent geboren en te weinig inkomen heeft om van rond te komen. IOAW staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
Veranderingen in uw situatie doorgeven
Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan direct aan ons door.
Betaaldata bijstandsuitkering
Hieronder vindt u het overzicht van de data waarop wij de bijstandsuitkering betalen.
Verblijf in het buitenland/Vakantie doorgeven
Met een bijstandsuitkering heeft u per kalenderjaar 4 weken aan vakantiedagen. Het maakt niet uit of u de dagen gebruikt voor bijvoorbeeld familiebezoek, mantelzorg bij ziekte of een vakantie. Geef vier weken voor vertrek door wanneer u met vakantie gaat en hoe lang u weggaat.
Uw rechten en plichten met een bijstandsuitkering
Onze dienstverlening is erop gericht om u te ondersteunen. Ondersteuning in goed contact met elkaar. Het uitgangspunt is daarbij dat we u helpen (vrijwilligers)werk of scholing te vinden, passend bij u. Daarbij belasten we u zo min mogelijk met administratieve bewijsstukken. Zo blijft de focus op de doelen die u heeft afgesproken met uw contactpersoon. We werken samen met u totdat u geen uitkering meer nodig heeft. Met duidelijke afspraken weet u wat u van ons kunt verwachten.
Kostendelersnorm
De hoogte van uw uitkering hangt onder andere af van uw woon- en leefsituatie. U krijgt een lagere uitkering als u een woning deelt met meer volwassenen. Dat is de kostendelersnorm. Hoe meer volwassenen van 21 jaar of ouder een woning delen, hoe meer zij woonkosten kunnen delen. Dat kan bijvoorbeeld ook uw kind zijn dat (tijdelijk) bij u woont.
De Taaleis en de bijstandsuitkering
U heeft meer kans om werk te vinden als u de Nederlandse taal begrijpt. Daarom is de Taaleis een belangrijk onderdeel van de bijstandsuitkering. We bekijken dan of u minimaal taalniveau 1F heeft. Met taalniveau 1F kunt u eenvoudig Nederlands verstaan, spreken, schrijven en lezen.