SAMEN055, voor alle vragen over zorg, werk, inkomen en opvoeden
Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Hulp en begeleiding bij persoonlijke vragen
Apeldoorn heeft ontmoetingsplekken in alle wijken. Heeft u behoefte aan een kopje koffie of aan het gezelschap van andere mensen? U bent welkom bij een ontmoetingsplek om mee te doen met activiteiten of om anderen te ontmoeten. In 19 van deze ontmoetingsplekken is er een uitgebreider aanbod. Naast activiteiten vindt u hier ook hulp, informatie en ondersteuning. Bij deze 20 Basis ontmoetingsplekken werken namelijk vrijwilligers en zorgprofessionals die u graag helpen met uw persoonlijke vragen.
Sociaal Wijkteam
Een Sociaal Wijkteam (SWT) is er om mensen met diverse problemen op allerlei gebieden (zoals werk, inkomen, schulden, opvoeding, wonen en gezondheid), te ondersteunen. Apeldoorn kent 4 SWT’s: in stadsdeel Zuid-Oost, Zuid-West, Noord-Oost en Noord-West.
Beschermd Wonen
In een beschermde woonvorm wonen volwassenen (vanaf 18 jaar) met psychische en/of psychosociale problemen. De bewoners krijgen intensief begeleiding in de dagelijkse bezigheden. Bewoners wonen in een stabiele omgeving, met regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Zij blijven zoveel mogelijk zelfstandig en krijgen begeleiding naar meer zelfstandigheid. Op sommige locaties is 24 uur per dag begeleiding aanwezig, op andere locaties is er in de nacht geen begeleiding aanwezig.
Hulp bij het huishouden
Het kost sommige mensen veel moeite om het huis schoon te maken en te houden. Soms zelfs te veel. Wat als het u zelf niet meer lukt? Dan kunt u hulp in het huishouden regelen. Iemand anders doet dan de huishoudelijke taken voor u. U kunt zelf een huishoudelijke hulp regelen of u maakt een afspraak bij het Wmo-loket.
Hulpmiddelen thuis en aanpassingen in of aan uw huis
Voor mensen met een lichamelijke beperking is het huis niet altijd even passend. Een kleine aanpassing in huis of een hulpmiddel kan dan meer gemak geven. En soms ook meer zelfstandigheid. Er zijn veel verschillende hulpmiddelen: van handige huishoudelijke producten zoals aangepast bestek of stoffer en blik met een lange steel tot aangepaste meubels. Maar soms is er nog meer nodig. Denk aan een drempelhulp, een opstahulp of zelfs een tillift. Of moet de woning zelfs verbouwd of aangebouwd worden.
Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval
Inwoners van de gemeente Apeldoorn die vanwege een ziekte of handicap veel medisch afval hebben kunnen in aanmerking komen voor de bijdrageregeling Medisch afval.
Wasservice en boodschappen aan huis
Iemand anders die zorgt voor uw was- en strijkgoed. Iemand die uw boodschappen doet, of samen met u de boodschappen doet. Het kan uw huishoudelijke taken verlichten. Veel van deze diensten kunt u zelf regelen. U kunt zelf deze services (online) regelen of u maakt een afspraak bij het WMO-loket.
Wat zullen de buren wel niet denken?
Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid verblijven niet in een instelling maar wonen zelfstandig (met begeleiding) in de wijk. Het kan uw directe buurman of buurvrouw zijn of u komt ze tegen in de wijk. Hoe gaat u hier als buurman of buurvrouw mee om? Er bestaan namelijk veel vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid. Lees hier wat u zelf kunt doen in uw buurt.
Uitstapprogramma prostituees
Het uitstapprogramma prostituees is voor sekswerkers die overwegen of besluiten te stoppen met het sekswerk dat zij verrichten.
Handige informatie voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. De gemeente ondersteunt en waardeert de mantelzorgers in Apeldoorn. U bent mantelzorger als u langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week voor een ander zorgt zonder dat u daarvoor betaald krijgt. Bijvoorbeeld omdat deze persoon een beperking of chronische ziekte heeft. Het gaat bij mantelzorg altijd om iemand waarmee u een persoonlijke relatie heeft. Bijvoorbeeld uw partner, kind, ouder of vriend(in).
Mantelzorgwoning
Als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom, is hier soms aparte woonruimte voor nodig. Dat noemen we een mantelzorgwoning.
Mantelzorgwaardering
Mantelzorgers zorgen voor bijvoorbeeld hun chronisch zieke partner of voor hun gehandicapte broer. Zij nemen een groot deel van de zorg voor deze persoon op zich en zijn heel belangrijk in het leven van bijvoorbeeld zieke mensen.
Advies- en Meldpunt Verward Gedrag
Vanaf 1 december 2019 kunnen inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 – 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1 januari 2020 kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Iemand die de mantelzorg even overneemt
Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een vertrouwde en veilige manier kunt overdragen. Zorg die een ander van u overneemt noemen we respijt.
Aangepast vervoer
Kunt u door een beperking geen gebruikmaken van een ‘gewoon’ vervoersmiddel zoals bus, auto of fiets? Dan wordt het lastiger om uw sociale contacten of activiteiten te blijven doen. Soms is dat op te lossen met een aanpassing aan uw eigen vervoersmiddel. Soms is er aangepast vervoer nodig, zoals een scootmobiel of PlusOV waarbij u samen reist met anderen.
Hulp van een vrijwilliger bij vervoer
Zorgt een probleem met vervoer ervoor dat u ergens niet kunt komen?
Rolstoel, scootmobiel of andere hulpmiddelen
Bij zelfstandig leven hoort ook dat u uzelf goed en makkelijk kunt verplaatsen. In huis, maar ook daarbuiten.
Leen een scootmobiel van de scootmobielpool
Wilt u af en toe op pad gaan, maar kan dat niet zonder scootmobiel? Dan is een scootmobiel lenen misschien iets voor u. Daarvoor is de scootmobielpool opgezet.
Gehandicaptenparkeerplaats
Als u een lichamelijke beperking heeft, kunt u misschien een gereserveerde parkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats vlakbij uw woning. U kunt een gereserveerde parkeerplaats aanvragen voor uw auto. Maar ook voor een gesloten buitenwagen die rijdt op elektriciteit of benzine.
Gehandicaptenparkeerkaart
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op speciale plekken. Bijvoorbeeld dichtbij de winkels.
Zelfstandig leren reizen
Misschien wilt u ook wel gewoon met de trein, bus of fiets ergens kunnen komen. In plaats van met speciaal vervoer. Dan kan het project ‘MEE op weg’ interessant zijn voor u.
Leerlingenvervoer aanvragen
Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind naar speciaal onderwijs gaat, maar de school niet vlakbij uw woning ligt. U heeft dan misschien recht op leerlingenvervoer.
Veranderingen in leerlingenvervoer doorgeven
U heeft leerlingenvervoer voor uw kind gekregen. Soms verandert er iets in uw situatie of in de situatie van uw kind. Dan is het belangrijk om de veranderingen door te geven.
Eigen bijdrage
Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget.
Zorg in natura
Als u een indicatie heeft van de gemeente kunt u soms kiezen voor zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf geen administratie bij te houden. Wij regelen de ondersteuning of het hulpmiddel en de betaling ervan rechtstreeks met de aanbieder.
Persoonsgebonden budget
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U zoekt zelf naar een geschikte hulpverlener of naar een passend hulpmiddel. Ook maakt u zelf afspraken met deze hulpverlener(s) of leverancier.