Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Landschapsregeling

De gemeente Apeldoorn omvat met haar oppervlakte van ruim 341 vierkante kilometer een enorm buitengebied. Door de ligging op de Veluwe èn in de IJsselvallei, kent Apeldoorn een variatie aan landschapstypen: bos en heide, enken en kampen, beekdalen en hooilanden. Een aaneenschakeling van mooie gebieden. Mooi voor de mens, goed voor de natuur. Het landschap vertelt het verhaal van verleden, heden en toekomst.

Mijn Apeldoorn

Om onze landschappen te versterken, werkt de gemeente de komende jaren aan de uitvoering van de Landschapsregeling, mede opgezet en gefinancierd door de Provincie Gelderland.

Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de dorpen en waterschap Vallei & Veluwe werken we de komende jaren aan een nog sterker en nog groener landschap. Inwoners van het buitengebied stimuleren we om hieraan mee te doen.

De Landschapsregeling Apeldoorn omvat onder meer de aanleg van nieuwe natuur rond (boeren)erven, het versterken van de biodiversiteit op het erf, de aanleg van bijenoases en van nieuwe Klompenpaden. We werken hierbij gebiedsgewijs en projectmatig. Individuele aanvragen zoals in de voorgaande subsidieperiode maken geen onderdeel meer uit van de regeling. Bezoek de website van Landschap beheer Gelderland voor meer informatie over het werk van SLG. Hier vindt u ook informatie over de lopende of startende projecten.

We starten in 2020 met een Landschapsimpuls in Wenum Wiesel en met de aanleg van bijenoases. In de jaren daarna volgen de andere gebieden en landschappen in het zuiden, westen en oosten van Apeldoorn.

In de Landschapsimpuls in Wenum Wiesel maakt SLG in samenspraak met de bewoners een erfbeplantingsplan. Tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen zij op de gezamenlijke plantuitdeeldag in het najaar de beplanting in het gebied ophalen en zelf planten.

NB: normaal gesproken starten we een Landschapsimpuls met een gezellige info-avond in het gebied. Vanwege de coronacrisis, verzorgen we de informatie en het ontwerpen van de erven in Wenum Wiesel in 2020 digitaal.  • landschapsregeling informatiebord
  • landschapsregeling klompenpad
  • wandelaar