Sociaal Wijkteam

Een Sociaal Wijkteam (SWT) is er om mensen met diverse problemen op allerlei gebieden (zoals werk, inkomen, schulden, opvoeding, wonen en gezondheid), te ondersteunen. Apeldoorn kent 4 SWT’s: in stadsdeel Zuid-Oost, Zuid-West, Noord-Oost en Noord-West.

Beschrijving

Wanneer u geen overzicht meer heeft en niet weet hoe u uw problemen kunt oplossen kunt u met een medewerker van het SWT in gesprek komen. Samen met andere hulpverleners maakt u dan een plan om de problemen samen aan te pakken en op te lossen. In het SWT werken professionals van de volgende zorg- en welzijnsorganisaties: Riwis, Pluryn, ’s Heerenloo, Tactus, Iriszorg, Leger des Heils, Philadelphia, MEEVeluwe, Stimenz en de gemeente Apeldoorn.

Aanmelden

Als een hulpverlener, huisarts, school of woningbouwvereniging denkt dat u veel problemen heeft schakelt deze, in overleg met u, het SWT in. Een casemanager van het SWT neemt vervolgens contact met u op om samen met u aan de slag te gaan met uw problemen. De casemanager zorgt voor afstemming met andere hulpverleners en maakt een plan waarbij u en uw omgeving een belangrijke rol spelen.

Voor professionals

Aanmelden bij het SWT kan door onder andere huisartsen, scholen, woningcorporaties, het Wmo-loket, het welzijnsnetwerk, politie, jeugdbescherming, veilig thuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere ketenpartners. Behoort u tot één van deze groepen, dan kunt u een cliënt telefonisch aanmelden via nummer 14 055. Of u stuurt een e-mail naar sociaalwijkteam@apeldoorn.nl. Ook aanmeldingen voor Bemoeizorg kunnen bij het SWT gedaan worden.

Convenant SWT

De afspraken tussen de organisaties die meewerken in de teams staan in het Convenant Sociale wijkteams (pdf, 77 kB).


Ook interessant