Sociaal Wijkteam

Een Sociaal Wijkteam (SWT) is er om mensen met diverse problemen op allerlei gebieden (zoals werk, inkomen, schulden, opvoeding, wonen en gezondheid), te ondersteunen. Apeldoorn kent 4 SWT’s: in stadsdeel Zuid-Oost, Zuid-West, Noord-Oost en Noord-West.

Beschrijving

Wanneer u geen overzicht meer heeft en niet weet hoe u uw problemen kunt oplossen kunt u met een medewerker van het SWT in gesprek komen. Samen met andere hulpverleners maakt u dan een plan om de problemen samen aan te pakken en op te lossen. In het SWT werken professionals van de volgende zorg- en welzijnsorganisaties:
Riwis, Pluryn, ’s Heerenloo, Tactus, Iriszorg, Leger des Heils, Philadelphia, MEEVeluwe, Stimenz en de gemeente Apeldoorn.

Aanmelden

Als een hulpverlener, huisarts, school of woningbouwvereniging denkt dat u veel problemen heeft schakelt deze, in overleg met u, het SWT in. Een casemanager van het SWT neemt vervolgens contact met u op om samen met u aan de slag te gaan met uw problemen. De casemanager zorgt voor afstemming met andere hulpverleners en maakt een plan waarbij u en uw omgeving een belangrijke rol spelen.

U kunt ook zelf aangeven dat u met iemand van het SWT in contact wilt komen. Hiervoor belt u 14 055.

Voor professionals

Aanmelden bij het SWT kan door huisartsen, scholen, woningcorporaties, het Wmo-loket, het welzijnsnetwerk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Behoort u tot 1 van deze groepen, dan kunt u een cliënt telefonisch aanmelden via nummer 14 055. Of u stuurt een e-mail te naar Team Zuidwest, Team Zuidoost of 1 van de andere wijkteams via gemeente@apeldoorn.nl.

Convenant SWT

De afspraken tussen de organisaties die meewerken in de teams staan in het Convenant Sociale wijkteams (pdf, 77 kB).


Ook interessant