Ga naar de homepage

Apeldoorn gaat een Omgevingsvisie maken

05-03-2018

Afgelopen maandag gaf wethouder Stukker in het ACEC-gebouw het startsein voor een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie op onze stad. Deze visie moet richting geven aan de ontwikkeling van de stad tussen nu en 2030. Samen met bewoners en professionele partners gaat de gemeente nadenken over de toekomst van Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

“De wereld om ons heen verandert”, licht wethouder Stukker toe. “Onderwerpen als energie, klimaat, vergrijzing en innovatie bepalen steeds meer hoe onze directe leefomgeving eruit komt te zien. Om als college de komende jaren de juiste beslissingen te kunnen nemen, willen wij de komende maanden met de professionele partners in onze stad en met bewoners praten over ideeën voor de toekomst van Apeldoorn. Al deze verhalen moeten leiden tot een visie die ons aan de ene kant inspireert en die aan de ander kant gebruikt kan worden als toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.”

Omgevingswet

Met de nieuwe toekomstvisie loopt de gemeente vooruit op de komst van de nieuwe omgevingswet. Deze wet treedt waarschijnlijk in 2021 in werking en geeft dan richtlijnen voor de ruimtelijke, fysieke en economische inrichting van onze stad. Het is een kader waaraan de gemeente haar plannen en initiatieven van ondernemers, bewoners en instellingen moet toetsen.

Meedenken

Op de website www.apeldoorn2030.nl is meer informatie te vinden over de toekomstvisie. Hier vindt u ook de eerste ideeën voor het Apeldoorn van de toekomst. In vier verhalen worden verschillende mogelijkheden geschetst, bijvoorbeeld van Apeldoorn als ‘gezonde stad’ of als ‘groene woonstad’. Via de site kunt u zich ook aanmelden om mee te denken over de toekomstvisie.