Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Kerschoten mogelijk als eerste bestaande wijk over op een warmtenet

11-03-2020

Ruim 300 belangstellenden bezochten op 9 maart de bijeenkomst over de plannen voor een mogelijk warmtenet in de wijk Kerschoten en Kerschoten-West. Dit warmtenet (stadsverwarming) zou op termijn het aardgas in de wijk moeten gaan vervangen.

Mijn Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en De Woonmensen en het Waterschap Vallei en Veluwe zien kansen om de wijk Kerschoten en Kerschoten-West als de eerste bestaande wijk van Apeldoorn ‘van het aardgas’ af halen. Als alternatief voor het aardgas onderzoeken zij de mogelijkheid van de aanleg van een warmtenet.
Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst op maandag 9 maart informeerden de partijen de bewoners van de wijk en riepen ze op tot meedenken. Een video-opname van de avond is terug te kijken via de website van Kerschoten Energie Neutraal.

Op tijd beginnen

Wethouder Maarten van Vierssen trapte de avond af en benadrukte het belang om nú in actie te komen om in Apeldoorn in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. “We hebben een opgave voor de toekomst. Voor heel Apeldoorn. We zetten in op energieneutraliteit in 2050 en dit zijn eerste stappen.”
Ook al is nog niet alles zeker, de gemeente en de samenwerkende partners willen bewoners en bedrijven al in een vroeg stadium informeren over de plannen. Op die manier krijgt iedereen de tijd om mee te denken, aan het idee te wennen en eventueel de woning gereed te maken voor de toekomst.

Haalbaar en betaalbaar

Deelname aan een warmtenet is niet verplicht op dit moment. Energieregisseur in Kerschoten Marjolein Tillema: “We willen een aanbod creëren dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de woningeigenaren, huurders en bedrijven, zodat zij te zijner tijd bereid zijn over te stappen naar de nieuwe warmtevoorziening, Daarom is het belangrijk dat inwoners met ons meedenken. Dat gebeurt natuurlijk nu al onder de vlag van Kerschoten Energieneutraal en dat zetten we graag de komende periode nog intensiever door. Er zou veel ondersteuning moeten komen voor bewoners in deze wijk tijdens deze verandering”.

Uitgangspunt voor de aanleg van het warmtenet is dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Wethouder Maarten van Vierssen: “Ik begrijp goed dat dit een spannende periode kan zijn en dat mensen zorgen kunnen hebben, vooral over hun financiën. Haalbaarheid en betaalbaarheid staan daarom bij de eventuele aanleg van dit warmtenet centraal”.

Subsidie van het rijk

Dit voorjaar vragen de partners subsidie aan bij het Rijk. Deze subsidie is van belang om de warmte betaalbaar te maken. De inwoners van Kerschoten worden na de zomer over de stand van zaken geïnformeerd. Als alles meezit, kunnen de eerste huizen twee jaar na het besluit om het warmtenet aan te leggen, aangesloten worden.

Warmtenet

Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een buurt, wijk of stad. Het bestaat uit een warmtebron, een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water stroomt en dat warmte afgeeft in de woning. In Kerschoten zou de warmte opgewekt kunnen worden uit het afvalwater (rioolwater) op het terrein van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg. Het warmtenet zou een temperatuur van 70 graden krijgen. Dit betekent in praktische zin dat bewoners niet veel aan hun woningen hoeven te veranderen, wat anders is bij alternatieven als bijvoorbeeld all electric. Zo zijn bestaande radiatoren in veel gevallen voldoende.

Meer informatie en een videoverslag van de avond is ook te vinden via: www.kerschotenenergieneutraal.nl/warmtenet

Kaart Kerschoten-west  • Bijeenkomst Kerschoten warmtenetBekijk een grotere versie