Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeente Apeldoorn winnaar van Beste Berm Bokaal

05-02-2021

Kleurrijke bermen met bloemen en kruiden zijn al jaren een bekend beeld in Apeldoorn. Door minder te maaien en zélf zaden in te winnen groeien er nu 120 verschillende bloemen en kruiden in onze bermen.

Mijn Apeldoorn

Goed voor de insecten en biodiversiteit. Dat werd gewaardeerd door de provincie Gelderland en beloond met de ‘Beste Berm Bokaal’. Gedeputeerde Peter Drenth overhandigde de prijs aan wethouder Wim Willems.

Op vrijdag 5 februari nam wethouder Willems de prijs in ontvangst

“Ik ben erg blij met deze prijs. Ecologisch bermbeheer is voor ons heel belangrijk. Behalve dat het er mooi uitziet draagt het ook bij aan een duurzame leefomgeving voor onze inwoners”, aldus Wim Willems. 

De gemeente Apeldoorn is erg actief in het ecologisch bermbeheer

Het overgrote deel van de bermen maaien we één keer per jaar en het maaisel voeren we af, waardoor de berm verschraalt en kruiden als gewone margriet, reigersbekje en boterbloemen kunnen groeien. Bijzonder is dat we al 30 jaar lokaal zaad van inheemse soorten inwinnen en weer gebruiken bij inzaaien. Allemaal maatregelen die goed zijn voor insecten.