Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wat vindt u van de toekomstplannen voor sport- en beweging in Apeldoorn?

09-09-2021

Vanaf 9 september tot 7 oktober kunt u een inspraakreactie geven op de conceptversie van de kadernota Sport en Bewegen.

Mijn Apeldoorn

Sporten en bewegen is gezond en brengt plezier en verbinding. Daarom vindt de gemeente een klimaat waarin iedereen wordt uitgenodigd tot sporten en bewegen belangrijk.

Dat betekent: sport- en beweegactiviteiten die aansluiten bij de wensen, kwaliteiten en mogelijkheden van al onze inwoners. Het betekent ook voldoende en passende sportvoorzieningen: in sportaccommodaties, maar ook op straat, op de schoolpleinen, in de parken en plantsoenen. Op deze manier werken we aan een duidelijk herkenbaar Apeldoorns ‘sport-DNA’.

Om deze doelen te bereiken heeft de gemeente op basis van kaders, ontwikkelingen en trends een concept kadernota Sport en Bewegen gemaakt. In de nota staat wat het sportbeleid is voor de komende jaren.

De gemeente Apeldoorn gaat werken aan vier thema’s:

  • Het veranderende sportlandschap: een masterplan voor de fysieke infrastructuur
  • Sportstimulering & Verenigingsondersteuning
  • Gezonde leefstijl, een integrale benadering
  • Topsport (en -evenementen)

Elk thema heeft concrete kaders en bevat belangrijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren. 

Meer informatie over de conceptversie van de kadernota en inspraak vindt u op de inspraakpagina op apeldoorn.nl