Wat zoekt u:

Met Wittenborg en FSG op handelsmissie naar China

De gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland gaan mee met Wittenborg University of Applied Sciences en Full Sport Group (FSG) uit Apeldoorn naar China.

Met hun deelname aan de handelsmissie steunen ze de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Apeldoorn. Wittenborg en FSG willen met de missie de uitwisseling met hoger onderwijs in China versterken. De missie is van 18 tot en met 25 maart.

Bezoek instellingen hoger onderwijs

In China worden instellingen voor hoger onderwijs bezocht, zoals de Wuhan Business University, de Nantong Vocational University en de Shanghai University of Sports. Bij de universiteiten van Wuhan en Shanghai zal een Memorandum of Understanding worden getekend. Hierbij zijn ook bestuurlijke vertegenwoordigers van respectievelijk de provincie en het ministerie van Sport van Shanghai aanwezig. Mede daarom wordt de aanwezigheid van gedeputeerde Scheffer en wethouder Kruithof erg op prijs gesteld.

Steun van de provincie en gemeente

De provincie en de gemeente Apeldoorn steunen met hun deelname aan de missie de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Apeldoorn. Wittenborg en FSG willen met deze missie de uitwisseling met hoger onderwijs in China versterken. Een groeiende groep studenten uit China zal een deel van hun studie in Apeldoorn komen doen. Dit opent de weg voor verdere groei.