Wat zoekt u:

Snelle fietsroute naar Epe

Binnen de Stedendriehoek worden meerdere snelle fietsroutes aangelegd.

Het onderzoek voor de snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe is afgerond, daaruit blijkt dat de route via de oude spoorlijn de beste optie is. Wethouder Johan Kruithof: Het is een mooie route en autovrij, dus veilig. In de uitwerking wordt ook goed gekeken naar de aansluiting op fietsroutes in Apeldoorn.” De route wordt verder uitgewerkt en er wordt nader onderzocht wat de gevolgen zijn voor landschap en ecologie.

De gemeenten Epe en Apeldoorn nemen daarna rond de zomer het besluit of de snelle fietsroute er daadwerkelijk komt. Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof laat weten: “We hebben drie routes laten onderzoeken. De route langs de doorgaande weg richting Vaassen viel af omdat het daar te smal is voor een breed fietspad. De route langs het kanaal ligt zo ver af van de dorpen dat weinig mensen er in de praktijk gebruik van gaan maken. De route over de voormalige spoorlijn is daardoor de beste optie. De dorps- en wijkraden blijven betrokken bij de verdere uitwerking.”