Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeenteraad spreekt over De Hoenderloo Groep

28 mei praat de gemeenteraad tijdens de Politieke Markt over alle 82 ingekomen brieven over De Hoenderloo Groep. 18 juni staat het Ruimtelijk kader herbestemming terrein De Hoenderloo Groep op de agenda om 19.00 uur. Na aanmelding via otgriffie@apeldoorn.nl kunt u inspreken in de vergadering. Dit kan fysiek, maar bij voorkeur digitaal of schriftelijk.

Mijn Apeldoorn

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in een speciale mailbox en via de postbus uiteindelijk 82 reacties over de aanstaande sluiting van De Hoenderloo Groep ontvangen en gelezen. Deze reacties zijn verwerkt in een publieksrapportage. Deze rapportage is op 15 mei gedeeld met alle briefschrijvers en openbaar gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem. De gemeenteraad zal op 28 mei om 19.00 uur tijdens de politieke markt spreken over alle binnengekomen reacties.

De raad heeft de samenleving opgeroepen om reacties over de sluiting van De Hoenderloo Groep per brief of e-mail te sturen, nadat een bijeenkomst van de gemeenteraad op 19 maart 2020 vanwege de coronacrisis niet kon doorgaan. De brieven staan, als gevolg van de AVG, geanonimiseerd in het online informatiedossier van de gemeenteraad.

De rapportage is onderverdeeld in de verschillende doelgroepen die gereageerd hebben, namelijk de kinderen en ouders van De Hoenderloo Groep, medewerkers en oud-medewerkers van De Hoenderloo Groep, inwoners van Hoenderloo en de gemeente Apeldoorn en, tot slot, overige reacties. Uit alle reacties zijn een achttal rode lijnen gekomen die de gemeenteraad mee kan nemen in haar besprekingen:

1.    De sluiting van De Hoenderloo Groep raakt velen
2.    De sluiting raakt de samenhang in het dorp
3.    Weinig draagvlak voor Pluryn
4.    Politieke daadkracht gevraagd
5.    Meedenkers bieden zich aan
6.    Verschillende verwachtingen over toekomst DHG
7.    Onderzoek gevraagd
8.    Houdt contact met jongeren en ouders Hoenderloo Groep

Wat is de impact van de sluiting van De Hoenderloo Groep op de samenleving? Dat is de vraag die centraal staat op 28 mei, wanneer de gemeenteraad zal praten over de binnengekomen reacties. Deze digitale vergadering is vanaf 19.00u live te volgen via apeldoorn.parlaeus.nl.

Het college van B&W heeft een ruimtelijk kader voor het terrein van De Hoenderloo Groep ontwikkeld. De gemeenteraad zal in juni tijdens de politieke markt hierover praten. Bij deze vergadering zal het mogelijk zijn om in te spreken op dit onderwerp.