Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Grift Noord

De Grift Noord ligt tussen de Deventerstraat en de noordelijke stadsrand.

Mijn Apeldoorn

De aangelegde beek vormt een verbinding tussen het centrum van de stad en het landelijke gebied ten noorden van de stad voor water, natuur en recreatie. De beek zelf is aan de zijde van de binnenstad beschoeid. Verderop, nabij Marialust, kent de beek een ruim profiel met meer ruimte voor waterberging en met oevers met een gevarieerde beplanting. Naast de Grift Noord is een fietspad aangelegd, dat druk gebruikt wordt. Het pad sluit aan op het fietspad ten noorden van de stad dat tussen de Grift en het Apeldoorns Kanaal ligt. Bijzonder aan Grift-Noord is de aanleg van een nieuwe extra watergang. Deze watergang kan een teveel aan water in het rioleringssysteem afvoeren via het Apeldoorns Kanaal naar de IJssel. Hierdoor stroomt er nu bij hevige regenval geen vuil water meer in de Grift en blijft het schone beekwater nu ook schoon. Omdat de Grift een ecologische verbindingszone is, is het belangrijk dat de Grift passeerbaar is voor dieren.

De realisatie van de Grift Noord is in fasen uitgevoerd. Het eerste deel van de Grift Noord is door de toenmalig staatssecretaris Tineke Huizinga geopend in 2008. Op 1 februari 2012 was de oplevering van de totale uitvoering van de Grift Noord. Stroomafwaarts heeft het Waterschap Vallei en Veluwe het project de Robuuste Grift opgepakt, waarbij de Grift als ecologische verbindingszone en als Kader Richtlijn Water element is ingericht. Verder zijn in het centrum de projecten de Grift Beurtvaartstraat, Catharina Amaliapark en de Grift Prins Willem Alexanderlaan afgerond.

Bij de Grift Noord zijn de beekprik, de grote gele kwikstaart en de ijsvogel gespot.

Actueel

De Remeha locatie nabij Marialust en de Zwitsal aan de Vlijtseweg is een oude molenlocatie, waarbij Grift de molen vroeger van water voorzag. In 2019 vindt de verkenning plaats naar het terugbrengen van de molenbeek als onderdeel van de woningbouwontwikkeling op de Remeha locatie.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.


  • de Grift bij de Vlijtseweg met een ruim profiel voor waterbergingBekijk een grotere versie
  • Vistrap in de Grift Noord nabij een molenlocatieBekijk een grotere versie
  • Grift Noord rechts naast de vuilwatergoot van de rioolwaterzuiveringsinstallatieBekijk een grotere versie