Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

De Apeldoornse Ouderenbonden

U kunt met uw Regelrecht strippenkaart lid worden van de Ouderenbonden in Apeldoorn

Mijn Apeldoorn

De twee Ouderenbonden in Apeldoorn zijn KBO en PCOB.

Zij staan dicht bij het dagelijks leven van de leden en behartigen al uw belangen, op gemeentelijk en regionaal niveau. De bonden organiseren bijvoorbeeld reizen en gezellige middagen, ze bezoeken alleenwonende mensen en zieken. Ook besteden ze aandacht aan belangrijke jubilea en andere bijzondere zaken in het leven van de leden.

Hulp en advies

De bonden beschikken bovendien over een ouderenadviseur. Deze adviseur helpt en adviseert op sociaal-maatschappelijk gebied, bijvoorbeeld bij het invullen van de belasting- of andere ingewikkelde papieren. Verder zijn de Apeldoornse Ouderenbonden natuurlijk aangesloten bij de landelijke bonden. Deze landelijke bonden onderhouden nauw contact met de politiek in Den Haag. Zij gebruiken hun invloed om de belangen te behartigen van de ouderen in het algemeen. 

Uw voordeel

De contributie van uw ouderenbond kunt u betalen door het inleveren van strippen.

Ouderenbonden Normale prijs Aantal strippen Uw prijs
Contributie KBO en PCOB Diverse prijzen Betaling met strippen In overleg

Meer informatie:

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

I.v.m. bestuurswisseling:
De Zeis 53
7335 KE APELDOORN
Telefoon: 055 542 64 24 
E-mail: spallekf@telfort.nl

PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond)

Klingmakersdonk 249
7326 GG APELDOORN
Telefoon: (055) 541 99 73
E-mail: fampdejong@chello.nl