Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 1 april 2021 te Apeldoorn

17-05-2021

Op 1 april 2021 heeft het tiende omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

In gesprek met COA

De omgevingsvergunning en planvorming voor De Linden worden op korte termijn ingediend bij de gemeente Apeldoorn.

In gesprek met Bureau Oostveen

Het onafhankelijke onderzoeksbureau, Bureau Oostveen, heeft een concept enquête opgesteld. De vragen en stellingen zijn zorgvuldig besproken met het omwonendenoverleg, de input uit de vergadering wordt opgenomen. De enquête dient om inzicht te krijgen in de ervaren veiligheid van de buurt en wordt gebruikt voor de metingen en monitoring. De bedoeling is dat voor de zomer van 2021 de definitieve vragenlijst is opgesteld en de planning bekend is wanneer de nulmeting gaat starten. Dit wordt ook teruggekoppeld aan de gemeenteraad.

De volgende omwonenden overleggen staan gepland op 20 mei en 17 juni 2021.