Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 1 oktober 2019 te ApeldoornOp 1 oktober 2019 heeft het zesde omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

Monitoring leefbaarheid en veiligheid rondom toekomstig AZC Deventerstraat in Apeldoorn

Er is een offerteaanvraag gedaan bij drie bureaus voor de monitoring van leefbaarheid en veiligheid rondom het toekomstige AZC aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Een tweetal bureaus hebben hierop gereageerd. Beide bureaus worden uitgenodigd op 12 november a.s. om hun offertes te presenteren aan het omwonendenoverleg. Het omwonendenoverleg kan dan vervolgens vragen stellen aan de bureaus. Op deze zelfde avond wordt er een besluit genomen over met welk bureau men verder wil gaan.

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) op 7 november a.s.

Op 7 november heeft de gemeenteraad een PMA (Politieke Markt Apeldoorn) gepland met als thema het "AZC aan de Deventerstraat". van 19.00 - 20.00 uur wordt er de raadsbrief behandeld die vanuit het College is ingestuurd. Tijdens dit uur kan men vragen stellen aan de wethouder. In het tweede deel is het de bedoeling dat er deelnemers van het omwonendenoverleg in gesprek gaan met de gemeenteraad over de monitoring. Het COA, GGNet en een omwonende is hierbij aanwezig. Zowel de risicoanalyse wordt besproken en toegelicht als de stand van zaken en welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Voortgang van de concretisering van de plannen van COA en GGNet

Op 11 oktober staat er een hoger beroep zitting van de Raad van State gepland. De uitkomst van de zitting zal na zes weken formeel gecommuniceerd worden. Vervolgens wordt de planning verder verfijnd. De opening van het AZC staat nog steeds gepland richting medio/eind 2020. Inmiddels is in de raadsbrief medio 2021 gecommuniceerd.

Rondje langs de deelnemers

De risicoanalyse wordt verfijnd.

Er zijn op dit moment 25.000 – 26.000 asielzoekers in Nederland. Hiervoor probeert het COA met name aan de ‘voorkant’ plekken te realiseren. Inmiddels is er een locatie van Duinrell in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen.

De locatie aan de Christiaan Geurtsweg te Apeldoorn zit nagenoeg vol, er zijn 396 van de 400 plekken bezet. Dit verloopt goed. Er is enigszins een doorstroom op gang aan het komen, maar er zijn lange wachttijden. Het is daarom van belang dat er voldoende activiteiten zijn voor de bewoners.

Het GGNet is bezig met de afbouw van het terrein aan de Deventerstraat en de verschuiving die plaats gaat vinden richting Warnsveld en andere locaties.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 12 november 2019.