Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Toetsing in tijd van corona

Mijn Apeldoorn

COVID-19 heeft door de hele samenleving sporen achtergelaten. De COVID-maatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel activiteiten niet door konden gaan of anders opgepakt moesten worden dan verwacht. Misschien heeft ook u door de maatregelen niet alle activiteiten in 2020 kunnen verzorgen, conform de subsidiebeschikking. Of misschien heeft u de activiteiten in een andere vorm aangeboden. De gemeente Apeldoorn gaat hier coulant mee om.


Om de subsidievaststelling over 2020 goed en gestructureerd te beoordelen, is een intern toetsingskader opgesteld. Ook hebben we hiervoor een vaststellingsformulier gemaakt (pdf, 811 KB). Wij vragen u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. U kunt dit formulier bij uw vaststellingsaanvraag toevoegen aan de overige verantwoordingsstukken over 2020.