Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Agrarische enclave wijziging 6, vastgesteld

16-10-2019

Vanaf 17 oktober 2019 ligt gedurende 6 weken ter inzage het besluit van burgemeester en wethouders van 30 september 2019 waarbij is besloten het wijzigingsplan Agrarische Enclave wijziging 6 met identificatiecode NL.IMRO.0200.wp1018-vas1 vast te stellen.

Mijn Apeldoorn

Het plan betreft het realiseren van een vleeskalverenstal op het perceel Elspeterweg 55 te Uddel. Het plan is gewijzigd vastgesteld.
Tegen het ontwerp van het plan is een zienswijze naar voren gebracht. Deze is niet overgenomen. Ook hebben burgemeester en wethouders bij de vaststelling een wijziging in het plan aangebracht. De wijziging betreft een kleine aanpassing van het landinrichtingsplan. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die burgemeester en wethouders bij de vaststelling in het plan hebben aangebracht.

Tot en met 28 november 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


U kunt het vastgestelde wijzigingsplan raadplegen op de landelijke website:


De bronbestanden die samen het vastgestelde wijzigingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het plan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 16 oktober 2019