Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Toekomstvisie voor Apeldoorn vastgesteld door gemeenteraad

25-02-2022

In juni publiceerden wij de concept Omgevingsvisie van Apeldoorn: een toekomstvisie op hoe onze stad zich richting 2040 gaat ontwikkelen. We nodigden iedereen uit om erop te reageren en dat hebben veel inwoners, ondernemers en organisaties ook gedaan. Door al die reacties is de Omgevingsvisie verbeterd. Als laatste stap heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie deze maand uitgebreid behandeld. Ook vanuit de gemeenteraad kwamen er reacties en verzoeken waarmee we de Omgevingsvisie verder aanscherpen. Donderdagavond 24 februari sloot de gemeenteraad de behandeling van de visie af met een stemming en werd de Omgevingsvisie met een ruime meerderheid definitief vastgesteld. Wethouder Jeroen Joon: “Na een lang en mooi proces is dit een mijlpaal waar ik ontzettend blij mee ben!”

Mijn Apeldoorn

In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren in Apeldoorn en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. De Omgevingsvisie geeft antwoord op vragen als: Wat voor stad willen we in 2040 zijn? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? Met vier samenhangende ambities wil Apeldoorn de toekomst tegemoet gaan en nóg aantrekkelijker worden: we gaan ‘stadmaken’, vitale dorpen en buitengebied realiseren, en werken aan het versterken van ons fysieke en sociale fundament.

Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor de duizenden woningen die Apeldoorn in de komende 10 tot 20 jaar gaat bouwen. Op andere punten staan ambities beschreven die we later gaan uitwerken. Dat doen we bijvoorbeeld via nog op te stellen gebiedsvisies. Hierin gaan we in meer detail, samen met inwoners en betrokken partijen, de opgaven en plannen die spelen in bepaalde gebieden uitwerken. 

Samen bouwen

Jeroen Joon: “Het college is trots op deze visie en de mooie plannen die er liggen voor onze stad. Er is -terecht- veel gesproken over ons Apeldoorns DNA en hoe we dat kunnen bewaken én versterken. Apeldoorn is een waanzinnig fijne plek om te wonen en werken, te leren en innoveren, te bewegen en recreëren, te spelen en genieten. Een echte hoofdstad van de Veluwe! En we doen er alles aan om die kwaliteiten verder te ontwikkelen. We voelden veel betrokkenheid bij iedereen die we spraken over de Omgevingsvisie. En die betrokkenheid is ook ontzettend belangrijk, want bouwen aan onze stad, dat kunnen we niet alleen. Dat doen we écht samen.”

Ook de gemeenteraad onderstreepte tijdens de vaststelling gisteravond het belang om plannen samen met inwoners en betrokken partijen uit te werken. In sommige (buiten)gebieden leven bijvoorbeeld zorgen over de landschappelijke inpassing van nieuwbouw, of duurzame energie. Door echt samen op te trekken bij de uitwerking streven we ernaar dat die inpassing goed vorm krijgt en op steun kan rekenen in de omgeving.

Reacties op Omgevingsvisie

We ontvingen afgelopen zomer veel reacties op de concept Omgevingsvisie en daar zijn we heel blij mee! De formele inzagetermijn liep van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021. We ontvingen 211 zienswijzen. Daarnaast hebben wij een online ‘Toekomstwijzer’ gemaakt waar iedereen op kon reageren, met 14 stellingen die op hoofdlijnen de inhoud van de Omgevingsvisie weerspiegelden. De stellingen zijn ook voorgelegd aan ons bewonerspanel. In totaal hebben ruim 3400 mensen gereageerd op de Toekomstwijzer.

Door alle reacties is de Omgevingsvisie verbeterd. In de ‘reactienota Omgevingsvisie’ staat per thema beschreven wat de reacties waren en wat we ermee hebben gedaan. Op de webpagina over de reacties leest u een samenvatting van de reacties en vindt u ook de link naar de hele reactienota.

Meer informatie

  • In de Omgevingsvisie draait het om vier samenhangende ambities: stadmaken, werken aan vitale dorpen & buitengebied, het versterken van ons fysieke fundament en het versterken van ons sociale fundament. Op de pagina ‘Omgevingsvisie samengevat’ hebben we beknopt beschreven wat we hier precies mee bedoelen en wat hier allemaal onder valt.
  • Via www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie vindt u alle informatie over dit onderwerp op een rij. Waaronder een overzicht hoe de visie tot stand is gekomen, een beknopte samenvatting van de gebiedsprofielen die in de visie zijn opgenomen, u kunt webinars over de visie terugkijken, etc.
  • Voor verschillende gebieden gaan we de ambities beschreven in de Omgevingsvisie nog in meer detail uitwerken in gebiedsvisies. Dat doen we zoveel mogelijk samen met inwoners en betrokken partijen. Voor de (deel)gebieden Veldhuis en Kayersmolen-Noord is bijvoorbeeld al een gebiedsvisie gemaakt. Datzelfde geldt voor de binnenstad; vorig jaar is de visie ‘het Stadspark van Apeldoorn’ vastgesteld. TIP: voor een sfeerimpressie over hoe onze binnenstad zich gaat ontwikkelen bekijk dan dit filmpje (2 min.). We werken op dit moment met alle betrokken partijen aan een gebiedsvisie voor Uddel (meer informatie hierover leest u in een presentatie die voor de gemeenteraad gemaakt is) en op korte termijn starten we ook met een gebiedsvisie voor Beemte-Broekland.