Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeente Apeldoorn actief op gebied van bescherming stadsdieren

02-06-2022

Het geluid van tjilpende huismussen is iets wat je in grote delen van Apeldoorn hoort. Het is ook echt iets wat bij Apeldoorn past. We zijn een biodiverse stad met veel flora en fauna. Dat willen we ook graag zo houden. Alleen staan we voor een uitdaging. Aan de ene kant hebben we een verduurzamingsopgave, we willen zo veel mogelijk gebouwen beter isoleren, spouwmuren opvullen en zonnepanelen plaatsen. Aan de andere kant verjagen of verstoren we door deze werkzaamheden diersoorten die van gebouwen afhankelijk zijn. We hebben het dan over huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen: de soorten die onder dakpannen kruipen, in kieren zitten of de spouw opzoeken. We willen ervoor zorgen dat deze soorten zo min mogelijk verstoord worden en na de verbouwing ook weer een plek kunnen vinden.

Mijn Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn heeft daarom in 2019 het soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. Een overkoepelend plan om de diersoorten in de stad te beschermen. Het resultaat: bij steeds meer projecten wordt optimaal rekening gehouden met beschermde diersoorten. 

Beschermde diersoorten

U heeft ze waarschijnlijk al gespot: de gierzwaluwen zijn in het land. Ze vliegen hoog boven de stad en zijn te herkennen aan hun karakteristieke gekrijs dat bij de zomer hoort. Deze vogels zijn slechts 100 dagen in Nederland, ze broeden hier, brengen jongen groot en vertrekken dan weer naar Afrika. Ze hebben het moeilijk op dit moment, omdat de traditionele broedplekken verstoord worden. Dit geldt ook voor de huismus en vleermuis. Door bijvoorbeeld het vullen van de spouwmuren met isolatie verjaag je de dieren die daar aanwezig zijn. Terwijl ze juist zo belangrijk zijn, omdat deze soorten veel insecten eten. Als we ze niet hadden, zouden wij als bewoners daar veel last van hebben. Vanwege de afnemende trends in aantallen zijn ze dan ook beschermd.

“De meeste mensen hebben geen flauw idee dat er een beschermde diersoort zoals een vleermuis in hun huis zit. Ze zeggen heel vaak dat er niks zit, maar dan blijkt er een hele kraamkolonie van 40 tot 50 vleermuizen in het gebouw te zitten die ze nog nooit hebben gezien.” aldus Jan-Mark de Wever, ecoloog bij EcoTierra.

Apeldoorn vervult een pioniersrol

Een paar jaar geleden moesten woningcorporaties een lange vergunningsprocedure afleggen via de provincie als er werkzaamheden gepland zijn die verstorend kunnen zijn voor de betreffende diersoorten. De komst van het SMP verkort deze lange procedure en zorgt daarnaast dat we het goed doen voor de dieren. Door het SMP weten woningcorporaties beter welke investeringen ze moeten doen en welke voorzieningen ze moeten treffen. Wat we doen, is deze soorten een alternatieve verblijfplaats bieden zodat ze weer terug kunnen komen. Daarbij kun je denken aan inbouwkasten in het metselwerk.

“We vervullen op dit gebied een pioniersrol. We zijn een grote stad die het stadsbreed oppakt. Je ziet ook dat andere gemeentes hierin geïnteresseerd zijn en ons erover benaderen.” vertelt Paul Ganzevles, ecoloog van de gemeente Apeldoorn.

Wat heeft het opgeleverd?

Bij steeds meer projecten wordt optimaal rekening gehouden met beschermde soorten. In 2020 bij ongeveer 25 projecten en in 2021 ruim 40. Het aantal voorzieningen voor de diersoorten neemt ook gestaag toe. Zo zijn er nu 300 mussenkasten opgehangen. Daarnaast zijn er maar liefst 900 voorzieningen voor gierzwaluwen toegevoegd. Voor vleermuizen zijn verschillende voorzieningen gemaakt: ruim 600 inbouwkasten maar ook grote kraamverblijven en toegankelijke spouwruimtes. Kortom: we werken niet alleen aan comfortabel wonen voor mensen maar ook voor dieren. Zo hopen we de biodiversiteit van Apeldoorn hoog te houden.

Projectbezoek

Op donderdag 2 juni bezocht wethouder Danny Huizer samen met mensen van de provincie en alle betrokken partijen de wijk Orden in Apeldoorn. Hier heeft een woningbouwcorporatie diverse woningen waar tijdens renovatiewerkzaamheden rekening is gehouden met beschermde diersoorten. Er zijn verschillende voorzieningen aan de woningen gemaakt, zoals mussenkasten aan dakranden, nestjes voor gierzwaluwen en toegankelijke spouwruimtes voor vleermuizen. De verwachting is dat de wijk in de toekomst geschikt is voor alle soorten die we nodig hebben. Ook bewoners zijn enthousiast over de voorzieningen. Het geluid van de vogels is niet te missen en brengt veel levendigheid in de wijk.

“Het is ook leuk tijdverdrijf. Ik heb uitzicht op een aantal nestkasten. Ik zie de huismussen naar binnenvliegen en wacht net zo lang tot ze er weer naar buiten komen” vertelt Theresia van de Braak (90 jaar), woont al 66 jaar in de wijk Orden.

Ik wil mijn huis en tuin ook natuurvriendelijker maken

U kunt er zelf ook op veel manieren voor helpen zorgen dat beschermde soorten een plek houden of krijgen in en rond uw huis. Benieuwd naar wat u zelf kunt doen? Bekijk hoe u dieren in de stad kunt helpen.  • Nestkastjes verwerkt in de gevel van een huisBekijk een grotere versie
  • Huismus op nestkastBekijk een grotere versie
  • Vleermuiskast aan een gevelBekijk een grotere versie
Uw Reactie
Uw Reactie