Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn heeft overschot van ruim 39 miljoen euro op de jaarrekening 2021

26-05-2022

Gemeente Apeldoorn heeft een overschot van ruim 39 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2021. Het bedrag valt mede zo hoog uit door de bijna 11 miljoen euro extra geld van het Rijk. Zo kreeg de gemeente extra compensatie voor tekorten in de jeugdzorg en werd een bezuiniging op het gemeentefonds geschrapt. Daarnaast draaide de economie in 2021 veel beter dan verwacht, waardoor er miljoenen minder uitgegeven zijn aan uitkeringen.

Mijn Apeldoorn

“Aan dit overschot zit echter ook een keerzijde”, aldus wethouder Van den Berge van financiën. “Zo hebben we 10 miljoen euro minder uitgegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan verwacht. Dat komt onder andere doordat een deel van de zorgverlening niet of in beperkte vorm doorging in coronatijd vanwege personeelstekorten of RIVM-maatregelen. Dat is geen fijne reden om geld over te houden. Het geld was juist bedoeld om mensen die zorg nodig hebben te ondersteunen.”         

Begroting in coronatijd          

De begroting van 2021 werd gemaakt in 2020 in een tijd zonder vaccins en met lockdowns. Dit was het eerste coronajaar en de voorspellingen waren destijds somber over de economie. Van den Berge: “Voor bijvoorbeeld de horecasector bleken de voorspellingen helaas correct. Andere sectoren daarentegen deden het veel beter dan verwacht. Dat heeft een positief effect gehad op de jaarrekening. Bijvoorbeeld het aantal uitkeringen is gedaald, waar rekening gehouden werd met een stijging.”

Ook een reden waarom de gemeente minder geld heeft uitgegeven is omdat personeel moeilijk meer te krijgen is. “Sommige afdelingen krijgen de vacatures niet meer gevuld, waardoor het daarvoor gereserveerde geld niet kan worden besteed. Zo zijn stedenbouwkundigen nauwelijks meer te vinden. Verder merken we dat veel partijen in de zorg en andere sectoren moeite hebben om aan voldoende personeel te komen. Dit heeft het grote nadeel dat het daardoor langer kan duren voordat projecten uitgevoerd worden en wachtlijsten in de zorg lopen er door op.”

Investeren in de gemeente

Het grootste deel van het overschot wordt toegevoegd aan de reserves. “De gemeente Apeldoorn staat er nu mede dankzij dit overschot financieel goed voor. Zeker in deze onzekere tijd is het fijn dat we een tegenvaller kunnen opvangen. Zo hebben wij ook als gemeente last van de stijgende prijzen. Daarnaast kunnen we dit geld goed gebruiken voor de ambities uit het bestuursakkoord", geeft de wethouder aan. “We komen daarom richting de begroting met plannen voor investeringen in de gemeente. We kijken daarbij heel breed. Van fysieke investeringen tot investeringen in het sociaal domein.”

Tegelijkertijd waarschuwt hij ook: “We hebben nu een grote meevaller, maar tegelijkertijd nog steeds een financieel tekort op termijn. Het is dus belangrijk dat we kritisch blijven kijken naar onze begroting en het zorgvuldig blijven besteden”, besluit de wethouder.