Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Beek in Kerschoten

01-10-2012

De beek in Kerschoten is een bijzondere beek in het bekensysteem van de Grift. Al van oudsher heeft deze beek een ontwaterende functie in de wijk. Het is één beek die bestaat uit zes deelgebieden, met ieder een eigen functie en uitwerking.

Mijn Apeldoorn

Deze beek is voor een deel bestaand en het andere deel wordt zoveel mogelijk bovengronds gemaakt. Er ontstaat dan een ecologische verbinding met de Grift en een systeem voor het afkoppelen van regenwater en waterberging. Met de aanleg van de beek door het winkelcentrum Kerschoten wordt de openbare ruimte opgeknapt. De werkzaamheden zijn mede mogelijk dankzij subsidie van de provincie Gelderland.

Wanneer

Bij de voorbereiding en uitvoering van de Beek in Kerschoten wordt gewerkt in  drie deeltrajecten met een afzonderlijke planning.

Beek in Kerschoten winkelcentrum

Op 16 januari 2016 is tijdens een bewonersavond het voorlopige ontwerp (voorgelezen PowerPoint presentatie op YouTube) voor het winkelcentrum Mercatorplein voor de beek in Kerschoten gepresenteerd.

Daarna is het ontwerp aangepast tot het tweede voorlopige ontwerp (pdf,9 MB) voor de beek in het winkelcentrum. Dit ontwerp is besproken tijdens de inloopbijeenkomst van 2 oktober 2017 en wordt nu verder uitgewerkt. In 2017 en 2018 worden voorbereidende werkzaamheden betreffende leidingwerk in het winkelcentrum verricht. De uitvoering van de beekzone in het winkelcentrum zal de eerste helft van 2019 plaatsvinden. De beek en een groenstrook worden door het winkelcentrum aangelegd. Wandelaars kunnen op veel plekken de beek over steken. De bestrating in het winkelcentrum wordt vernieuwd en afgekoppeld. Dit regenwater wordt naar de beek geleid. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de foto's van de uitvoeringswerkzaamheden.

Beek tussen winkelcentrum en de Grift

De uitvoering van de Beek in Kerschoten tussen het winkelcentrum en de Grift is gestart 2017 en afgerond medio 2018. Nabij de Edisonlaan is een nieuw beektraject aangelegd. Verder is de bestaande beek opgeknapt en smaller gemaakt. Hierdoor gaat de beek sneller stromen. Er is ook extra ruimte voor waterberging gemaakt. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de foto's van de uitvoeringswerkzaamheden.

Beek bij de Veenkamp

De uitvoering van de Beek in Kerschoten rond de Veenkamp vindt voorlopig niet plaats. Het is de bedoeling dit gelijktijdig met toekomstige ontwikkelingen van de Veenkamp op te pakken. Wel heeft Waterschap Vallei en Veluwe door onderhoudswerkzaamheden de bestaande beek opgeknapt in 2017 en begin 2018. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de foto's van de uitvoeringswerkzaamheden.

Visie

De doelen die in de visie van de Beek in Kerschoten zijn verwoord zijn uitgewerkt in het schetsontwerp. Het gaat daarbij om het maken van ruimte voor afgekoppeld regenwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. In de toelichting wordt letterlijk in beeld gebracht op welke manier dat gedaan is voor de zes verschillende deelgebieden: de Veenkamp, het winkelcentrum Kerschoten, de Edisonlaan, Edisonlaan/Archimedesstraat, de Curiestraat en ten slotte de voetbalvelden met de aansluiting op de Grift.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.  • De beek is dichtgegroeid en stroomt nietBekijk een grotere versie
  • De beek ontbreekt bij het winkelcentrum KerschotenBekijk een grotere versie