Ga naar de homepage

Ugchelse beek

De Ugchelse beek loopt vanuit twee verschillende sprengkoppen in het bos ten zuiden van de A1 via een aantal weilanden het dorp Ugchelen in. Het is een historische dorpsbeek met een hoge ecologische waarde. De molenlocaties vormen nu een knelpunt voor de vispasseerbaarheid.

Mijn Apeldoorn

Ugchelsebeek

In 2013 is op de molenlocatie Hocatex de beek opgeknapt, er zijn een nieuw waterrad en een vistrap aangelegd. In 2014 is de gecombineerde visie voor de Ugchelsebeek en Schoolbeek vastgesteld. In 2016 is een vistrap aangelegd tussen de Schoolbeek en de Ugchelsebeek.

Bij de uitwerkingen van de Ugchelse beken is veel aandacht voor cultuurhistorie, ecologie en duurzaam waterbeheer. De inzet is om zeker het leefmilieu voor de beekprik te verbeteren en uit te breiden. Deze zeldzame en kwetsbare soort komt in een aantal deeltrajecten van de Ugchelse beken voor. De verdere uitwerking zal gefaseerd plaatsvinden in deeltrajecten. De deeltrajecten zijn:

  • Ugchelsebeek Noord
  • Ugchelsebeek Midden
  • Ugchelsebeek Zuid
  • Schoolbeek

Ugchelsebeek Noord

De Ugchelsebeek Noord is het deeltraject tussen de Eendrachtstraat in Apeldoorn en de Jan van Houtumlaan in Ugchelen.

Wanneer

In 2017 is gewerkt aan de uitwerking van de Ugchelsebeek Noord. Dat resulteerde in een voorlopig ontwerp dat is toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 27 juni 2017. Daarna is het voorlopige ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp en een bestek voor de inrichting van de beekzone. Op 6 februari vond een inloopbijeenkomst plaats om bewoners te informeren over de uitvoering. De realisatie is gestart in het begin van 2018 Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de projectwebsite. De realisatie wordt naar verwachting eind 2018 afgerond.

Wat gaat er precies gebeuren?

Het voorlopige ontwerp deel 1 (pdf, 13 MB) en deel 2 (pdf, 8 MB) geeft een goed beeld van de toekomstige inrichting van de beekzone. De foto's geven een indruk van de werkzaamheden.


Ugchelsebeek Midden

De Ugchelsebeek Midden is het deeltraject tussen de Jan van Houtumlaan in Ugchelen en de snelweg A1.

Wanneer

In 2017 is gewerkt aan het ontwerp van de Ugchelsebeek Midden. Het voorlopig ontwerp is toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 28 september 2017. Na deze inloopbijeenkomst wordt het voorlopige ontwerp uitgewerkt. In 2018 zijn de werkzaamheden begonnen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Het voorlopige ontwerp dat is opgesteld bevat voorstellen voor de inrichting van de beekzone op basis van de eerder vastgestelde visie. Naast recreatie en duurzaam waterbeheer is vooral natuurontwikkeling een belangrijk onderwerp in deze uitwerking. Voorgesteld wordt de weide in de beekzone te verschralen en er poelen in aan te leggen zodat er meer ruimte ontstaat voor verschillende soorten dieren en planten. In de weide wordt een pad aangelegd en wordt de ijsbaan opgeknapt. Uit de beek wordt slib verwijderd en in de beek worden kleinschalige maatregelen voorgesteld om het leefmilieu van de beekprik te verbeteren. Het voorlopige ontwerp is hier te bekijken:

Update

Op de foto het resultaat van het afgraven van de toplaag van de weide naast de beekloop. Om de natuur meer kansen te geven is de voedselrijke bovenlaag van het weiland verwijderd. Op de voedselarme ondergrond krijgen veel meer plantensoorten een kans (rijkere natuur). Het mooie nu is dat de ondergrond mooi gevarieerd is in opbouw met stukken arm zand, veenlagen en wat rijker delen.  Dit is een heel geschikte ondergrond voor natuurontwikkeling naast de Ugchelsebeek. De weide langs de beek wordt hierdoor omgetoverd tot een natuurgebied met bloemrijk grasland en twee poelen met een wandelpad er doorheen.

Afgraving van de bovenlaag van de weide langs de Ugchelsebeek


Ugchelsebeek Zuid

De beekzone Ugchelsebeek Zuid bestaat uit de sprengkoppen en de beektrajecten van de Ugchelsebeek en van de Steenbeek ten zuiden van de snelweg A1.

Wanneer

Volgens de voorlopige planning starten de voorbereidingen voor de Ugchelsebeek Zuid in 2018-2019. De start van de uitvoering wordt verwacht in 2020-2021.

Wat gaat er gebeuren?

Op basis van de visie zal een uitwerking van dit deeltraject volgen.


Schoolbeek

De Schoolbeek heeft haar sprengkoppen in het bos. De beek stroomt door Ugchelen en mondt uit in de Ugchelsebeek.

Wanneer

De voorbereidingen voor verbetering van delen van de Schoolbeek zijn gestart in 2017/2018. Medio 2018 wordt een informatie bijeenkomst georganiseerd over het voorlopige ontwerp. De uitvoering van deze delen wordt verwacht in 2018- 2019.  

Wat gaat er gebeuren?

Op basis van de visie zal een uitwerking van de Schoolbeek volgen.


Meer informatie en downloads

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.  • Huidige situatie Ugchelse beekBekijk een grotere versie
  • Molen langs de Ugchelse beekBekijk een grotere versie